MI omdannet til aktieselskab

På MI’s årlige generalforsamling i dag besluttede flertallet af andelshaverne at omdanne det 54 år gamle andelsselskab til et aktieselskab.

Maskinhandler Indkøbsringen (MI) blev stiftet som andelsselskab tilbage i 1963 af nogle driftige

maskinhandlere med det formål at købe landbrugsmaskiner ind i fællesskab til attraktive priser.

Der er løbet meget vand i åen siden da; Kredsen af andelshavere er udvidet og flere forretningsområder

som f.eks. slid- og reservedele samt have- og parkmaskiner er kommet til. For at ruste MI bedst muligt til

fremtiden har flertallet af de 36 andelshavere i dag besluttet at lukke andelsselskabet og drive det videre

som et aktieselskab kaldet Maskinhandler Indkøbsringen A/S. Beslutningen blev taget med meget stor

opbakning ved firmaets årlige generalforsamling, der blev afholdt på Hindsgavl Slot ved Middelfart i dag

den 19. maj.


Rustet til fremtiden

Den væsentligste årsag til at ændre MI’s selskabsform er, ifølge administrerende direktør Kristian Jakobsen,

at firmaet dermed er forberedt til at fortsætte og udbygge sine aktiviteter fremadrettet.

– Et andelsselskab har til formål primært at handle med sine andelshavere og er underlagt særlig attraktive

regler for beskatning kaldet kooperationsbeskatning. Det kræver til gengæld, at minimum 75 % af

andelsselskabets omsætning sker til andelshaverne, og det er gået godt de første 54 år, siger Kristian

Jakobsen. – Vi mærker dog stigende aktivitet i Sverige, hvor vi ikke har andelshavere, og i Danmark er det

svært at forudsige, hvordan salget af redskaber og tilbehør til landbruget kommer til at ske fremover, i takt

med stigende online handel og ændringer i forhandlerleddet. – Derfor ændrer vi selskabsform nu, så vi er

forberedt uanset hvad, der måtte ske, siger Kristian Jakobsen.


Fra andelshavere til aktionærer

MI’s egenkapital har indtil nu været fordelt ud på de 36 indehaveres andelskonti i forhold til de sidste års

omsætning. Firmaets egenkapital udloddes nu i stedet som aktier på 1 kr. pr. stk. I første omgang overgår

alle selskabets aktier til de tidligere andelshavere, der fremover kan kalde sig aktionærer i Maskinhandler

Indkøbsringen A/S. - Hvis en aktionær ønsker at sælge sine aktier, vil de først blive sat til salg blandt de

øvrige aktionærer og derefter hos selskabet selv, forklarer Kristian Jakobsen. – Der er altså på ingen måde

lagt op til, at MI skal skifte hænder, fastslår han.


Ingen praktisk betydning for kunderne

I forbindelse med ændringen af selskabsformen overføres samtlige aktiver og forpligtelser til den nye

virksomhed. - Det betyder blandt andet, at både varelager, garantisager, leverandørforhold, medarbejdere

og bestyrelse følger med over i aktieselskabet på uændrede vilkår, oplyser Kristian Jakobsen. – Selv vores

telefonnumre og online platforme forbliver de samme, så i det daglige vil landbruget slet ikke opdage

ændringen, bortset fra at vi ændrer cvr nummer, slutter han.

Læs også