Chefrådgiver: - Skal vi finde os i forkerte vurderinger fra Skat?

Ny lov og regler betyder at Skat ikke længere behøver rette de fejl, der bliver lavet på vurderingsområdet, og der går ud over retfærdigheden i vores beskatning, mener LMO’s chefrådgiver på området.

Den nye vurderingslov og de foreslåede regler om klageadgang cementerer, at Skat på vurderingsområdet ikke behøver at rette de fejl, de begår. Det ser ud til, at det primære formål er at skabe ro på området, og det finder Skatteministeriet kan gøres ved at fjerne borgernes mulighed for at få rettet forkerte vurderinger. Dybt beklageligt, mener LMO’s chefrådgiver i Skat og Selskaber, Sonja Sørensen:

- Skat skal ikke til at lave rigtige vurderinger – nej, der skal skabes ro ved, at borgerne skal acceptere de forkerte vurderinger? Og ikke via klage forlange at få en korrekt vurdering af deres ejendomme? Det er ikke tilfredsstillende. Det betyder jo, at man kommer til at betale alt for meget i skat, siger Sonja Sørensen.

Ifølge LMO’s chefrådgiver er konsekvensen, at mange borgere nu må forstå, at deres ejendomsvurdering gerne må være 20% forkert. Hvis den ikke er mere end 20% forkert, må hverken Vurderingsankenævnene eller Landsskatteretten rette vurderingen. Dette skal gælde uanset, om det er helt tydeligt at vurdering er forkert og eventuelt bygger på fejlinformation eller fejlantagelser:

-Da det må antages, at en del ejendomme modsvarende er vurderet op til 20 % for lavt, skal man altså som borger affinde sig med et beskatningsgrundlag, der er 40 % højere end andre borgeres, uden at man har krav på at få det rettet. Det er muligt, at det giver en effektiv klagesagsbehandling, men det er på bekostning af retfærdighed i vores beskatning, understreger Sonja Sørensen.

Ifølge Sonja Sørensen er hendes råd, at man er opmærksom på at udnytte de klagemuligheder, der er:

- Vi må anbefale, at man sikrer at Skat har oplysning om alle forhold som nedsætter ejendomsværdien. Desuden er det vigtigt, at sørge for at udnytte de muligheder der er for at påklage vurderinger efter de nugældende regler, vurderer hun.

Læs også