Danske Svineproducenter beklager EU’s beslutning om udfasning af VetZink

EU's kommite fór medicin til veterinær brug CVMP (The European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Veterinary Use) traf mandag afgørelse omkring brugen af medicinsk zink til smågrise.

Det er dog desværre en afgørelse, som ikke falder ud til svineproducenternes fordel, konstaterer formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen.

Siden EU’s medicinagentur, EMA, for første gang kom med sine betænkeligheder ved brugen af zinkoxid, det såkaldte VetZink, til smågrise, i december, har EMA evalueret produktet endnu en gang i foråret, og efterfølgende har de enkelte landes lægemiddelstyrelser indgivet deres anbefalinger efter dialog med erhvervet i de enkelte lande. Afslutningsvis har CVMP så afgivet sin beslutning, og den lyder på en udfasningsperiode i op til 5 år - akkurat som det blev anbefalet af eksempelvis den danske Lægemiddelstyrelse i marts måned i år.

CVMP’s beslutning betyder, at det bliver op til det enkelte land, hvor lang tid inden for den femårige overgangsperiode, udfasningsperioden vil vare.

- Vi er utilfredse med, at overgangsperioden ikke bliver længere end fem år. Vi havde selv har indstillet til en overgangsperiode på mindst 10 år.

- Det er af afgørende betydning, at vi får tid nok til at finde brugbare alternativer, da der ellers er overhængende fare for, at EU har truffet en beslutning, der øger risikoen for et øget antibiotikaforbrug og en forringet dyrevelfærd. Og det er der naturligvis ingen, der ønsker, påpeger Henrik Mortensen.

- Der er ingen tvivl om, at vi i hele sektoren nu får rigtigt travlt med at undersøge brugbare alternativer til VetZink, så vi er helt sikre på, at de små grises sundhed og velfærd ikke blive forværret.

Henrik Mortensen mener, at Seges Svineproduktion skal prioritere den forskning højt, således at det ikke overlades til alle menige svineproducenter at eksperimentere med alle mulige vidundermidler, som ivrige sælgere vil forsøge at introducere i besætningerne.

Læs også