Merrild tager godt imod ny kontrolstrategi

Helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion, siger L&F-formand Martin Merrild.

L&F-formand Martin Merrild tager godt imod den ny strategi, der skal ensarte kontrollen i Miljø- og Fødevareministeriets styrelser. Fremover skal kontrol være baseret på ansvar og tillid og støtte virksomhedernes udvikling og vækst, lyder det i strategien.

- For os er det helt centralt, at kontrollen er baseret på vejledning og korrektion fremfor fejlfinding og sanktion, og vi kan med tilfredshed konstatere, at kontrolstrategien fastslår, at kontrollen netop skal tage udgangspunkt i vejledning, siger Martin Merrild.

Han forklarer, at de 10 indsatsområder i kontrolstrategien afspejler i høj grad de rammer for en dialogsøgende, fair og gennemskuelig kontrol, som Landbrug & Fødevarer løbende har presset på for.

- For landmændene er det ofte et spørgsmål om, at det i en travl hverdag er svært at have overblik over de rigtigt mange regler, der er, og landmændene derfor fra tid til anden uforvarende kommer til at begå nogle mindre overtrædelser. Det kommer den nye strategi med fokus på vejledning i møde – og det er vi meget tilfredse med.

-Vi vil selvfølgelig følge implementeringen af den nye kontrolstrategi tæt og forventer, at vi med den kan løfte niveauet de steder, hvor det halter, siger Martin Merrild.

Læs kontrolstrategien her.

Læs også