Veterantraktorer vises frem

Mange museumsgæster besøger laden på Skovsgaard Gods, hvor langelandske entusiaster udstiller egne traktorer og redskaber.

På Skovsgaard Gods ved Lindelse på Sydlangeland findes et museum for veterantraktorer og ældre landbrugsmaskiner. Det har siden 2013 været indrettet i en 362 kvadratmeter lade på Danmarks Naturfredningsforenings økologiske ejendom, der endvidere indeholder flere museumsafsnit.

- Vi synes, det kunne være spændende at vise traktorer og maskiner frem, i stedet for de bare samler støv hjemme i laderne eller maskinhusene. Derfor er det helt unikt, at vi for fire år siden fik dette lokale stillet til rådighed. Vi betaler ikke leje, men til gengæld får vi heller ingen entreindtægter, forklarer Arne Egelund Jensen, der lige siden starten har været den langelandske veterantraktorklubs formand.

De 39 medlemmer råder over ialt 140 traktorer, som de på skift udstiller på museet - omkring med 20 udstillede ad gangen sammen med et væld af landbrugsmaskiner.

Læs reportagen fra det langelandske museum i denne uges LandbrugFyn, der også kan ses her på hjemmesiden.


Læs også