Skiold købt af investeringsselskab

Investeringsselskabet Solix Group overtager Skiold, der oplever markant vækst i disse år.

Den største privatejede, danske virksomhed i landsbrugsbranchen i Danmark, Skiold, bliver nu overtaget af det skandinaviske investeringsselskab Solix Group.

Skiold oplyser, at der ikke sker nogen ændringer i virksomhedens daglige ledelse og driftsorganisation i øvrigt som følge af Solix Groups overtagelse. Såvel ledelsen som den hidtidige ejer Henrik Hougaard og familie fortsætter som medejere med minoritetsandele, ligesom Henrik Hougaard også i fremtiden vil stå til rådighed for Skiold.

Skiold er en vækstvirksomhed med globalt salg af produkter og løsninger inden for foder, korn, stald og såsæd. Det er primært kornanlæg- og fodermøller til svine-, kvæg og fjerkræopdræt, mekanisering of management til svinestalde og udstyr til rensning og behandling af såsæd.

- Skiold har de seneste år udviklet sig markant, og nåede i 2016 en omsætning på 615 millioner kroner – en stigning på cirka 20 procent i forhold til året før. Den årlige stigningstakt i virksomhedens omsætning har de senere år ligget i niveauet 8-10 procent trods markedsforhold, som har været omskiftelige og periodevis udfordrende, lyder det fra Skiold i en meddelelse.

Udvikling og vækst

Køberen Solix Group er et investeringsselskab, som helst investerer i virksomheder, der hører hjemme i Danmark.

- Solix Group er stiftet og ledet af særdeles erfarne profiler, der selv har væsentlige ejerandele i virksomheden, og hvis co-investorer tæller velrenommerede investorer i den absolutte topklasse, skriver Skiold i meddelelsen.

Solix Group, der har kontorer i København og Malmø, søger at udvikle virksomheder i tæt samarbejde med ledelsen igennem længere tid.

- På dette grundlag ser vi frem til et fortsat stærkt og gensidigt udbytterigt samarbejde med vores forretningspartnere, lyder det fra Skiold.

Købsprisen er ikke oplyst.


Fakta om Skiold:

● Grundlagt i 1877

● Hovedkontor i Sæby

● 500+ medarbejdere

● Eksportandel udgør cirka 90 procent

● Privatejet af Henrik Hougaard og familie, som fremover bliver medejere

● Adm. direktør Samuel Waldorph

● Internationale datterselskaber i Australien, Frankrig, Spanien, Polen, Sverige, Rusland, Kina og Ukraine samt salgskontorer i Hviderusland, Vietnam og Rumænien

● Der er tre hovedselskaber beliggende i Danmark med globalt ansvar for koncernens produktområder: Foder- og korndivision (Sæby), Stalddivision (Ikast), Damas frødivision (Vester Åby)

Læs også