Bliver fem gange så dyrt at administrere landbrugets fonde

Omkostningerne til administration vil stige betydeligt, når NaturErhvervstyrelsen overtager kontrollen med landbrugets fonde.

Der er udsigt til, at omkostningerne til administration i landbrugets fonde kommer til at stige betragteligt, hvis det lovforslag, som fødevareminister Dan Jørgensen (S) forventes at fremsætte i næste måned, bliver vedtaget.

Helt præcist vil omkostningerne stige op til over fem gange det niveau, som de er på i dag.

Som det er i dag, så ligger fondenes sekretariat hos Landbrug & Fødevarer, men fødevareministeren vil have flyttet sekretariatet over under sit eget ministerium i NaturErhvervstyrelsen.

I udkastet til lovforslaget kan man læse, at NaturErhvervstyrelsen skal have mulighed for at trække op til tre procent af fondsmidlerne over til sig selv, så man kan få dækket omkostningerne ved sekretariatsfunktionen.

I 2014 blev der uddelt 264 millioner kroner i de tre af landbrugets fonde, som det drejer sig om. Tre procent af det er lige under otte millioner kroner.

Fra Landbrug & Fødevarer oplyser man, at der i dag er omkostninger på 1,5 million kroner til sekretariatsfunktionen af fondene. Det er dog vel og mærke penge, som ikke bliver taget ud af fondsmidlerne, som der nu er udsigt til i fremtiden.

- Jeg synes, at det er en rigtig dårlig og ineffektiv måde at anvende de her penge på. I dag sponsorerer Landbrug & Fødevarer sekretariatet, og sætter medarbejdere af til det, siger Lars Hvidtfeldt, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Fra Forbrugerrådets Tænks vicedirektør, Vagn Jelsøe, der også sidder i bestyrelsen i Promilleafgiftsfonden for landbrug, er man dog ikke så bekymret.

- Vi har i årevis synes, at den nuværende konstruktion er problematisk, siger han.

Læs mere i torsdagens trykte udgave af Effektivt Landbrug.

Læs også