Minister vil sætte en stopper for gødning i beskyttet natur

Miljøminister Kirsten Brosbøl fremlægger nu et nyt lovforslag, der ifølge ministeren skal beskytte sårbare naturområder

I dag er det tilladt at sprede gylle og sprøjte på dele af de særligt beskyttede naturarealer, §3-natur.

Men står det til miljøminister Kirsten Brosbøl (S) skal det være slut. Som en del af den kommende Naturplan Danmark vil ministeren nemlig have indført et forbud mod at gøde og sprøjte på områderne.

Kirsten Brosbøl henviser til en undersøgelse fra 2012, der ifølge ministeren viste, at spredning af gødning kan have medvirket til et tab på 44 procent af insekter, dyr og planter på ferske enge i forhold til enge, som ikke er blevet gødet.

- Når det gør så stor skade på de vilde dyr og planter, så mener jeg ikke, at det skal være muligt at sprøjte og gøde Danmarks mest værdifulde natur. Så jeg vil fremsætte et lovforslag, der gør det forbudt at bruge sprøjtegifte og gødning på vores beskyttede naturområder, siger Kirsten Brosbøl i en pressemeddelelse.

Miljøministeriet oplyser, at den § 3-beskyttede natur sammenlagt dækker i alt omkring ti procent af Danmarks samlede areal. Det svarer til mere end 400.000 hektar – eller mere end Fyns samlede areal.

Ifølge ministeriet vil lovforslaget indeholde en undtagelse for økologiske bedrifter, så eksempelvis økologisk malkekvæg stadig kan komme på græs.


Læs også