Store frødag med fokus på fremtidens dyrkningsmetoder

Hovedtemaerne ved Store Frødag er teknik, hjælpestoffer og planteforædling – fordelt på tre adresser

Inspiration, præsentation og demonstration til alle med frøavl i blodet.

Sådan karakteriserer Østdansk Landboforening Store Frødag, der finder sted onsdag den 18. juni på tre adresser.

De faglige hovedtemaer er teknik, hjælpestoffer og planteforædling, og en bred vifte af faglige repræsentanter, forsøgspræsentationer og maskindemonstrationer skal ifølge arrangørerne sikre god mulighed for både at få det store overblik, ny inspiration og en individuel snak med eksperterne.

Østdansk Landboforening oplyser, at arrangementet afvikles som et led i det landsdækkende IPM-projekt under Videncentret For Landbrug og foregår på Stevns.
Målet er at tiltrække 500-800 nuværende såvel som potentielle nye frøavlere fra hele Danmark, Sydsverige og Nordtyskland.

- Vi håber samtidig, at både landbrugsskoler, erfagrupper og frøavlsforeningerne vil benytte Store Frødag som lejlighed til tage en tur til Stevns og få en fagligt udbytte med hjem, lyder det fra Østdansk Landboforening.

Læs også