Julefødselar fejrer fødselsdag i januar

Thorup Maskinstation udfører flere forskellige specialopgaver

Maskinstationsejer Hans Erik Knudsen, Thorup Maskinstation, fyldte selve juleaften, tirsdag den 24. december, 60 år.

Men da det uden tvivl ville volde problemer at flytte årets største familiehøjtid til fordel for at fejre fødselsdag, har julefødselaren valgt at markere sin indtræden i »de voksnes rækker« med at holde åbent hus på hjemadressen, Thorupvej 70, Odense SØ, fredag den 10. januar kl. 12-15.

Thorup Maskinstation, der tidligere udførte en lang række arbejdsopgaver i juletræskulturer og forskellige former for skovdrift, beskæftiger sig i dag primært med almindeligt markarbejde i landbruget, blandt andet såning, sprøjtning, mejetærskning og roeoptagning.

Løser spinatproblemer

- Et speciale er, fortæller Hans Erik Knudsen, at vi i samarbejde med Jensen Seeds, Birkum, fjerner hanplanter i spinatfrømarker. Det er opgaver, vi arbejder med over store dele af Fyn. Vi har en særlig stråskiller, som kan skille han- og hunplanterne, hvis de er filtret ind i hinanden. Stråskilleren er monteret sammen med en fræser, der fræser planterne ned.

- Vi kommer kun ud, hvis der er problemer. Hvis vejret har været godt, så planterne ikke er filtret ind i hinanden, klarer avlerne som regel selv nedfræsningen af hanplanterne. Snitning og ensilering af majs samt presning af halm arbejder vi ikke med. Programmet omfatter desuden snerydning, der udføres for Odense Kommune.

 Alsidige arbejdsopgaver

Ud over Hans Erik Knudsen selv har Thorup Maskinstation en fast medarbejder ansat. Hans Erik Knudsens kone, Jette, står for virksomhedens bogføring.

Desuden er hun kirketjener, ringer og graver ved Allerup Kirke og kirketjener ved Davinde Kirke. Og i nyindrettede lokaler derhjemme underviser hun blandt andet i blomsterbinding og dekoration.

Læs også