Management har større betydning end valg af system

Det er snarere et godt management, end det er valg af system, der giver garanti for succes, når drægtige søer holdes i løsdrift

- Systemet garanterer ikke for succes, men det gør et godt management.

Den konklusion kommer fra hollandske forskere fra universitetet i Wageningen efter at have lavet en større undersøgelse af, hvad der skal til for at drægtige søer i løsdrift bliver en succes.

Undersøgelsen, som er foretaget over en længere årrække, begyndte med interview af 900 hollandske soholdere, og afsluttedes med studier i omkring 70 besætninger, der omkring 2008 havde skiftet til løsdrift i drægtighedsstalden.

Systemerne i undersøgelsen inkluderede både gulvfodring, ESF og én æde-/hvileboks pr. so.

Forskerne konkluderede, at et godt management bidrog til en høj faringsprocent, flere fravænnede grise pr. årsso, færre klov- og benproblemer samt et godt huld – men at det ikke kunne relateres til noget bestemt system.

Undersøgelsen viste videre, at god plads til poltene medførte en lavere udsætterprocent, samt at polte, der blev fodret restriktivt og med tørfoder under opvæksten, havde en højere faringsprocent, flere fravænnede grise og en lavere udsætterprocent.

Læs mere i Svinefokus i Effektivt Landbrug fredag.

Her kan du se, hvordan du tegner abonnement.

Læs også