Vandmiljøet har det bedre

Der er sket et fald i udledningen af kvælstof, men miljøminister Ida Auken kræver fortsat forbedringer

Den årlige NOVANA-rapport, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) og Naturstyrelsen viser, at der bliver udledt mindre kvælstof rundt omkring i landet. Det oplyser Miljøministeriet.

Men ifølge miljøminister Ida Auken (SF) er kvælstofudledningen til de danske vådområder stadig høj – selv om der er tegn på, at det går den rigtige vej.

- Vi ser stadigvæk for meget fosfor og kvælstof i vores vandmiljø, og vi finder sprøjtemiddelrester i grundvandet. Men der er tegn på, at vores indsats for at nedbringe kvælstofudledningen virker, siger Ida Auken i en pressemeddelelse.

Hun konstaterer blandt andet, at ålegræsset igen er at finde i Limfjorden:

- Efter års stagnation kan der igen ses et lille fald i udledningen af kvælstof, og ålegræsset, som kun trives i et rent og godt vandmiljø, er så småt begyndt at vende tilbage i blandt andet Limfjorden.

Læs også