Danish Crown udvider kontraktfinansiering

DC Beef har hidtil kontraktfinansieret kalve op til tre måneder gamle. Nu kommer ordningen til at gælde op til seks måneder gamle kalve

Det har ifølge DC Beef været en succes, at man for to år siden begyndte at kontraktfinansiere slagtekalve op til tre måneder gamle.

Derfor udvider Danish Crown nu ordningen.

- Der er løbende kommet forespørgsler på, hvorfor kalve over tre måneder ikke kunne finansieres. DC Beef har derfor besluttet at udvide ordningen til at gælde op til seks måneder, siger afdelingschef Ejvind Kviesgaard, DC Ejerservice, i Danish Crowns nyhedsbrev.

Danish Crowns oplyser, at den udvidede kontraktfinansiering giver mulighed for at købe kalve, der ikke skal mælkefodres. Endvidere giver det mulighed for at kødkvægskalve, der fravænnes tidligt, kan finansieres via DC Beef.

Når kalven bliver slagtet hos Danish Crown, vil det lånte beløb inklusiv renter blive modregnet i afregningen.

Renten bestemmes af Danish Crown, og den er lige nu fem procent. Derudover koster det et administrationsgebyr på 20 kroner pr. kalv, som betales ved indgåelse af kontrakten.

Læs også