Videncentret: Kvægbrugets dystre udsigter fortsætter

En prognose for kvægbrugets økonomiske resultater, som Videncentret for Landbrug står bag, levner ikke meget plads til optimisme

Prognosen for kvægbrugets økonomiske resultater i 2012-2013 levner desværre ikke mange gode grunde til optimisme. Det skriver LandbrugsInfo på sin hjemmeside.

Ved fremskrivning af produktion og forventede priser i de kommende år forventes således et lavere resultat i både 2012 og 2013 i forhold til 2011.

- Kvægbrugernes økonomi presses af fald i mælkeprisen og stærkt stigende foderpriser i 2012. Mange har indtil nu haft foder på kontrakt. Men kontrakterne udløber henover efteråret, og så vil producenterne for alvor mærke de høje foderpriser, forudser cheføkonom Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Ifølge LandbrugsInfo ser udsigterne for 2013 lidt bedre ud end 2012 – ikke mindst som følge af en forventning om, at mælkeprisen vil stige og foderpriserne falde henover året i 2013.

Usikkerhed om fremtidens foderpriser

Videncentret påpeger imidlertid, at det er usikkert hvor meget mælkeprisen vil stige. De høje foderpriser ventes at fortsætte ind i 2013 - dog med et fald henover året, hvis høsten i 2013 forløber normalt.

Alt i alt betyder det, at de mindre bedrifter med 80-160 køer med konventionel eller økologisk produktion har udsigt til et driftsresultat på henholdsvis 29.000 kroner og 201.000 kroner i 2012 og 149.000 kroner henholdsvis 320.000 kroner i 2013.

De store bedrifter med 240-320 køer forventes derimod at få et driftsresultat på -408.000 kroner. i 2012 og -164.000 kroner i 2013.

LandbrugsInfo fremhæver, at prognosens udvikling for det gennemsnitlige resultat, ifølge Susanne Clausen, ikke bør tolkes som en generel negativ økonomi i mælkeproduktionen eller isoleret set dårlig økonomi blandt de store bedrifter. Der er en særdeles stor spredning i resultaterne for både de små og store bedrifter.

Benhårdt fokus

Susanne Clausen konstaterer, at landmanden selvsagt ikke kan påvirke markedspriserne. Derfor bør man fokusere benhårdt på produktionsomkostningerne:

- I forhold til fodringen skal der både tænkes i foderniveau og alternative fodermidler, og ved nye tiltag skal der tænkes i rentabilitet og tilbagebetalingstid - ikke mindst når likviditeten er knap. Er der mulighed for det, skal der også høvles af gælden. For det er langt fra givet, at renten vedbliver at være på et lavt niveau i årene fremover.

Læs også