Svært at realisere arbejdsbesparelser

DRIFTSØKONOMI: Højt mekaniserede kvægbedrifter er ingen garanti for en bedre driftsøkonomi end bedrifter med lavere mekaniseringsgrad, konkluderer Farm Test.

Knofedt, kosteskaft og håndkraft kan i nogle situationer konkurrere mod bits, bolte og automatiske systemer til enhver arbejdsopgave.

Det viser en ny Farm Test om mekanisering i kvægstalde. I konklusionen hedder det blandt andet, at høj mekanisering giver højere omkostninger end mellem og lav mekaniseringsgrad. Hvorfor det forholder sig sådan skyldes især, at den forventede besparelse på arbejdsomkostninger i en del tilfælde ikke realiseres.

Rapporten konkluderer, at den højmekaniserede bedrift kun henter cirka 50.000 kroner ind på lavere lønomkostninger i forhold til de lavere mekaniserede grupper. De 50.000 kroner kan nemlig langt fra matche den højmekaniserede stalds øgede omkostninger til afskrivninger, renter og vedligehold.

Stor variation

I en gennemsnitsbesætning på 150 årskøer vil alene forskellen mellem den højt mekaniserede gruppe og gennemsnittet, den mellem- og lavmekaniserede gruppe, således udgøre cirka 400.000 kroner pr. år, påpeger Farm Testen.

Den samlede forskel bliver dermed cirka 350.000 kroner, hvilket svarer til cirka 2.300 kroner pr. årsko.

Produktiviteten er højest i den højt mekaniserede gruppe. Men der er også kæmpestore forskelle inden for gruppen, hvor den mest produktive producerer over 500 liter mælk pr. arbejdstime mere end den mindst produktive.

- Den store variation skal findes i forskellen i at administrere den arbejdstid, mekaniseringen frigiver. Formår man ikke at udnytte denne, tabes alle økonomiske fordele ved mekaniseringen. Det er derfor vigtigt at tilrettelægge arbejdet omkring mekaniseringen nøje for at drage fuld fordel af teknikkens tiltænkte arbejdslettelse, hedder det i rapporten.

Læs meget mere i dagens udgave af Effektivt Landbrug

Læs også