2020-plan er ikke ambitiøs nok

Regeringens 2020-plan tager slet ikke stilling til, hvordan Danmarks virksomheder skal klare sig bedre i den internationale konkurrence.

Regeringens nye 2020-plan har godt nok fokus på vækst. Men den overser eksportvirksomhedernes muligheder for at skabe vækst, mener Landbrug & Fødevarer.

- Regeringens fokus er snævert på produktivitet og lønkonkurrenceevne. Regeringen overser det store potentiale, der er i at lempe virksomhedernes rammebetingelser, især afgifterne. Og ikke mindst de afgifter, der påvirker de danske virksomheder, der konkurrerer på verdensmarkederne, siger Lone Saaby, erhvervspolitisk direktør i Landbrug & Fødevarer.

Direktøren anslår, at alene i fødevareerhvervet er der et ikke realiseret eksportpotentiale på cirka 30 milliarder kroner pr. år. Det kan blive høstet, hvis rammerne er til stede, og Danmark kan fastholde sine eksportandele, for eksempel til Kina.

- Hvis ikke erhvervslivets konkurrenceevne styrkes, vil produktion og arbejdspladser – især de vigtige produktionsarbejdspladser, blive tabt til udlandet, siger Lone Saaby 

De offentlige budgetter kan strammes yderligere

Landbrug & Fødevarer er enige med regeringen i, at økonomisk ansvarlighed er afgørende for at skabe ny vækst.

Regeringen har opstillet en målsætning om vækst på 2,25 procent årligt. Det er et realistisk mål, men ikke specielt ambitiøst, mener Lone Saaby.

- I udspillet er der forudsat en vækst i det offentlige forbrug på 0,8 procent.  Regeringen burde i stedet have mod til at fastsætte et mål om nul-vækst i de offentlige udgifter.  Derved vil der være rum til at bruge ni milliarder kroner til at sænke de afgifter, der hæmmer virksomhedernes konkurrenceevne mest. Det vil på sigt kunne skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark.

Generelt savner Lone Saaby nye og konkrete forslag i 2020-udspillet.

- Regeringen taler i for overordnede vendinger om, at der er nye tiltag på vej. Men der er ikke noget reelt nyt. Regeringen har fx annonceret en skattereform, ligesom der varsles forskellige tiltag til at understøtte væksten.  Det vil f.eks. være oplagt at gennemføre en afgiftsreform samtidig med skattereform, siger Lone Saaby.

 

Læs også