God økonomi i økologisk biogas

Initiativgruppe af økologiske landmænd er langt fremme med planer om et økologisk biogasanlæg. Et anlæg, der vil gøre det lettere for de konventionelle landmænd, der ønsker at omlægge til økologi

En arbejdsgruppe med fem økologiske landmænd har undersøgt mulighederne i det sidste års tid med hjælp fra Videncentret for Landbrug, og de indbyder nu til stiftende generalforsamling for den forening, der skal realisere det nye biogasanlæg ved det eksisterende Linko Gas i Lintrup. Den stiftende generalforsamling, der er åben for alle interesserede, afholdes i Sdr. Hygum forsamlingshus onsdag den 23. maj kl. 19.00.

- Arbejdsgruppen glæder sig til at præsentere den model, som man forestiller sig vil kunne realiseres inden for det næste et til to år, fortæller en af initiativtagerne, Henrik Øllgaard fra Jernved.

Han vurderer, at med de nye prisaftaler for biogas, kan der komme en fornuftig økonomi i at drive et mellemstort anlæg, der kan omsætte ca. 60.000 tons husdyrgødning og 15.000 tons plantematerialer fra 20–30 økologiske bedrifter i omegnen af det nye anlæg.

Selvom det nye anlæg er for økologer, så vil initiativtagerne også gerne i kontakt med konventionelle landmænd, der overvejer at lægge om.

- Vi har brug for så meget kløvergræs som muligt, og derfor håber vi, at der er konventionelle planteavlere, der vil få mod på at lægge om, når de ser, at vi i kraft af biogasanlægget skaffer økologisk gødning, forklarer Henrik Øllgaard.

Efter 2020 vil det ikke længere være tilladt at anvende konventionel husdyrgødning på de økologiske bedrifter, og derfor er det afgørende, at der skaffes økologisk gødning – og i den forstand er biogasanlægget nærmest en gødningsfabrik.

 Det økologiske biogasanlæg anslås at koste 45-50 mio. kr. at etablere. Afsætningen af biogassen er sikret via Linko Gas’ aftagere. Beregninger viser, at eksempelvis en økologisk kvægbedrift med 120 køer vil få et plus på 148.000 kr. årligt ved at blive leverandør. Når den konventionelle gylle udfases, vil værdien af biogødningen blive endnu større.

Læs også