94 kilometer gasrør

Arbejdet med at nedlægge en ny gasledning trækker sit tydelige spor gennem landskabet.

På mange syd- og sønderjyske marker trækker sig brede spor af noget, der ikke minder meget om landbrugsproduktion. Det er heller ikke tilfældet. Det er derimod Energinet Danmark, der er ved at udbygge gasnettet.

»Vi udbygger gasnettet i Syd- og Sønderjylland, så Danmark kan importere gas, når produktionen af naturgas i de danske felter i løbet af få år begynder at klinge af«, hedder det på Energinet Danmarks hjemmeside.

Det handler om et 94 kilometer langt gasrør, der sammen med en ny kompressorstation i Egtved skal være klar til at sende naturgas ud til de danske og svenske forbrugere 1. oktober næste år.

Gasrøret graves ned på strækningen mellem Ellund ved grænsen og Egtved. Der findes i forvejen en gastransmissionsledning på strækningen, og den kommende gasledning kommer i så vidt udstrækning som muligt til at ligge parallelt med den eksisterende ledning. Den kommer hovedsageligt til at løbe gennem landbrugsarealer, og de fleste steder vil den komme til at ligge ca. 10 m fra den eksisterende gasledning.

På strækningen vil der flere steder ved de eksisterende linjeventilstationer blive etableret forbindelse til den eksisterende ledning.

Den nuværende gasledning har en diameter på 61 cm, mens den nye får en diameter på 76 cm. Efter udbygningen vil kapaciteten være på 700.000 kubikmeter naturgas i timen fra Tyskland.

Læs også