Energiaftale skal give 8.000 nye arbejdspladser

Fortsat uklarhed om kravene til procentdelen af gylle til biogasproduktionen. Fra Xergi’s side frygter man, at for lempelige krav til anvendelse af husdyrgødning i produktionen vil skabe »tyske tilstande« med stor majsproduktion og et for volatilt marked til følge, lød det ved temadag om biogas på Foulum i går.

Der var tydelig optimisme og positiv stemning på Forskningscenter Foulum, Tjele,  i går, da der blev afviklet temadag om biogas.

Omkring 100 branchefolk var samlet, og de hørte blandt andet Steen Gade (SF) fremlægge hovedpunkterne i det nye energiforlig, som også rummer forbedrede muligheder for biogasproduktion i Danmark. 

- Vi forventer at det samlede energiforlig skaber yderligere 5-700 arbejdspladser allerede i år, og 8.000 arbejdspladser frem til 2020, lød det blandt andet fra Steen Gade, som samtidig fremhævede, at en stor del af de nye arbejdspladser vil blive placeret i udkantsdanmark.

Fyldes løbende
Han betegner den nye aftale som en rammeaftale, som løbende vil blive fyldt ud løbende, og under den efterfølgende debat stod det klart, at der stadig er mange åbne spørgsmål af rent teknisk karakter.

Eksempelvis var der uklarhed om kravene til procentdelen af gylle til biogasproduktionen. Fra Xergi’s side frygter man, at for lempelige krav til anvendelse af husdyrgødning i produktionen vil skabe »tyske tilstande« med stor majsproduktion og et for volatilt marked til følge.

Temadagen »Biogas og VE-gasser i fremtidens energisystem« var arrangeret af Innovationsnetværket for Biomasse, VE-Net, Agro Business Park og udviklingsprojektet På Vej Mod Methansamfundet?, under Region Midtjylland.

Læs også