Der er stadig en sagspukkel i kommunerne

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser ved husdyrbrug ligger i øjeblikket på cirka 11 måneder. Sagspuklen er dog ikke væk, selvom den er svagt faldende.

Det er stadigvæk ikke lykkedes kommunerne at slippe helt af med sagspuklen for at behandle ansøgningerne om miljøgodkendelser på husdyrområdet.

Det viser den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen.

Ved udgangen af 2011 var 1.140 sager således stadig i behandling, og det er 340 sager for mange i forhold til, at sagspuklen kan betragtes som at være kørt i bund. Når der er i alt 800 sager i behandling i kommunerne tilsammen, så betragtes det således som om, at sagspuklen er i bund, da det er det naturlige antal i sagsomsætningen.

Sagspuklen på nuværende tidspunkt kan dog på ingen måde sammenlignes med den størrelse, som den havde ved slutningen af 2008. Her lå der på et tidspunkt knapt 3.000 sager og ventede på en afgørelse rundt om i landets kommuner.

Solid politisk fokus på emnet og mange millioner kroner fra staten til kommunerne gjorde dog, at man i oktober 2010 kunne erklære sagspuklen for fjernet. Hurtigt efter steg sagspuklen dog igen, og den har nu siden da, ligget nogenlunde stabilt på 3-400 sager.

Meget færre ansøgninger
Sagspuklen kunne dog måske også være endnu større. Kommunerne har nemlig haft markant færre ansøgninger at forholde sig til i forhold til 2010.

Antallet af indsendte ansøgninger i 2011 ligger således 40 procent under antallet for 2010 (853 sager i 2011 mod 1380 i 2010).

Det faldende antal skønner Miljøstyrelsen, at det skyldes både den generelt vanskelige finansielle situation i landbruget, de nye anmeldeordninger, der trådte i kraft i april 2011, lukning for indsendelse af ansøgninger i cirka 1 måned i marts og april i forbindelse med ændring af Husdyrgodkendelse.dk samt de problemer, der har været med Husdyrgodkendelse.dk over sommeren 2011.

Tilfredshed med anmeldeordning

Selvom der stadigvæk er en mindre sagspukkel i kommunerne, når det kommer til miljøgodkendelserne, så er der stor tilfredshed fra Miljøstyrelsen med den nye anmeldeordning, som trådte i kraft i april sidste år.

Når danske landmænd vil lave mindre ændringer på deres husdyrbrug, eksempelvis for at opfylde nye dyrevelfærdskrav, ændre dyretypen eller opføre en ny gyllebeholder, får de således en afgørelse fra kommunen inden for kun to måneder i 94 procent af alle de afgjorte anmeldelser, viser den seneste opgørelse.

- Det er en stor succes. Den tidsfrist, som vi fastsatte med de nye anmeldeordninger for knap et år siden, bliver overholdt, siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Sune I. Schou i en pressemeddelelse.

- Anmeldeordningen virker tydeligvis, når så stor en andel af alle landmænd, der kontakter kommunen, får svar indenfor to måneder, siger Sune I. Schou.

Læs også