Landbrugsreform er for kompliceret

EU's landbrugsministre sår tvivl om, hvorvidt Kommissionens forslag til en fremtidig landbrugspolitik vil medføre tilstrækkelige forenklinger i praksis.

EU-Kommissionens forslag til en fælles landbrugspolitik, som blev præsenteret i oktober sidste år, er slet ikke enkelt nok og er alt for kompliceret.

Sådan lød det igen og igen ved gårsdagens møde i Ministerrådet i Bruxelles, hvor det danske formandskab havde sat forenkling af landbrugspolitikken i EU på dagsordenen.

- Forenkling og afbureaukratisering er vigtigt for landmænd, så de slipper for så mange administrative byrder. Men det er også nødvendigt for myndighederne. Jeg tror ikke, at der er nogle lande, der har mulighed for at ansætte nye kontrollanter i hundredvis, så de har råd til at kontrollere den nye CAP (EU's fælles landbrugspolitik, red.). Derfor er det afgørende, at den nye CAP også bliver en forenkling administrativt, sagde fødevareminister Mette Gjerskov (S), da hun i går åbnede Ministerrådsmødet.

Hun forklarede også, at der er brug for forenklinger, så lande ikke havner i situationer, hvor de tror, at de har opfyldt kravene fra EU, men hvor det efterfølgende i en juridiske gennemgang så viser sig, at det ikke har været tilfældet.

Hård kritik
Herefter haglede kritikken ned over EU-Kommissionens forslag til en fælles landbrugspolitik fra hver af landbrugsministrene fra de enkelte medlemslande.

Især nye begreber som capping, der er et loft over, hvor meget man kan få udbetalt i landbrugsstøtte, og greening, der er det instrument, som skal gøre den direkte landbrugsstøtte grønnere, medfører således alt for mange administrative byrder for medlemslandene, lød det fra flere sider.

Derudover er der blandt mange lande ikke tilfredshed med, hvordan EU-Kommissionen har defineret hvilke landmænd, det er, som skal betragtes som »aktive landmænd«, og som dermed skal være berettiget til landbrugsstøtte.

Begrebet er indført, så det eksempelvis ikke bliver muligt at få støtte til golfbaner, kirker, landingspladser og andet, som ikke har noget med landbrug at gøre. Flere lande, blandt andet Italien, gjorde dog opmærksom på, at de selv vil bestemme, hvem det er, som der skal betragtes som »aktive landmænd«.

Det nytter ikke noget
Til et pressemøde efter mødet i Ministerrådet, lød det fra EU's landbrugskommissær Dacian Ciolos, at Kommissionen er opmærksom på forenklinger i den fremtidige landbrugspolitik. Han var dog langt fra enig i al kritikken om at det hele er alt for kompliceret og bureaukratisk.

- Sådan som jeg ser det, nytter det altså ikke noget, at man siger, at den her foranstaltning kan jeg ikke lide, fordi den er for kompliceret. De her foranstaltninger er jo resultatet af nogle målsætninger, som vi er blevet enige om politisk, sagde Dacian Ciolos, der understregede, at landene altså ikke bare kan påberåbe sig, at det hele er for kompliceret for at undgå at forpligtige sig til noget politisk.

Læs også