Populære popler

Forstmiljø, Løsning, oplever en eksplosiv stigende interesse for poppeldyrkning. For to år siden plantede de 40 hektar. I år skønner salgsdirektør Bo Schjødt Andersen, at der skal plantes cirka 800 hektar.

I efteråret 2009 startede virksomheden Forstmiljø i Løsning med poppeldyrkning.

Grøn Vækst betød tilskud til produktion af energiafgrøder på landbrugsjord, og der var gode priser på flis samtidig med lave priser på korn.

I foråret 2010 plantede de 40 hektar med poppel, men arealet er steget eksplosivt siden da.

- Et forsigtigt bud er 800 hektar i år, siger salgsdirektør i Forstmiljø, Bo Schjødt Andersen.

I 2011 plantede de 560 hektar. Heraf var 50 hektar i skov, mens resten var tilskudsberettiget plantning på landbrugsjord.

- Der er klart størst interesse for plantning på markjord, siger Bo Schjødt Andersen.

De, der vælger at plante poppel i skov, får ingen tilskud, men de får træer, der hurtigt vokser op, og som kan sælges til flis- eller papirproduktion.

To modeller for landbrugsafgrøder
Hvis man vil dyrke poppel på sin landbrugsjord, er der to forskellige modeller, oplyser han.

Den ene er den intensive, hvor man høster hvert andet til tredje år, og som kræver et stort, lige stykke og minimum otte hektar. Dem blev der plantet 110 hektar af sidste år.

Den anden model er mere langsigtet. Den bruges som regel til plantning i kiler og ukurante stykker, hvor det ofte ikke kan svare sig at dyrke korn. I 2011 blev der plantet cirka 500 hektar på den måde-

For at få tilskuddene skal poplerne høstes indenfor ti år, og de kan høstes efter seks år. Der skal også plantes mindst én hektar.

Selvom man planter poppeltræer på sin landbrugsjord, så opretholder man sin dyrkningsret.

- Det er noget andet med skovrejsning, hvor jorden ikke kan bruges til landbrugsjord igen, men klassificeres som fredskov fremover, siger Bo Schjødt Andersen.

Poplerne står og sparer penge op
I etableringsåret skal arealet pløjes, gødes og klargøres til plantning. De næste hundrede dage skal de holdes hundrede procent rene, har Forstmiljø som tommelfingerregel.

År to, indtil trækronerne lukker sig sammen hen på sommeren, skal man fortsat holde rent. Enten med planteværn eller mekanisk, hvis man har valgt den ekstensive dyrkningsmodel og får tilskud derefter.

- Derefter er det slut med pasning før høst. Så står poplerne bare og sparer op og er skov samtidig, siger Bo Schjødt Andersen om poplerne, der har en helt enorm tilvækst.

De starter som 22 centimeter lange stiklinger, og allerede i september måned året efter har de nået hele 5,5 meter. Derefter vokser de to til tre meter pr. år.

Hvad enten man vælger den korte eller lange model, så er der en god økonomi i poppeldyrkning.

Forstmiljø oplyser, at der er et dækningsbidrag på 5.000 kroner alt inklusive i gennemsnit for den kortsigtede, intensive model og et på mellem 2.500 og 3.500 kroner for den langsigtede.

Læs også