Lover organisationer indflydelse i Natur- og landbrugskommission

Jørn Jespersen, tidligere miljøordfører for SF, er udpeget til formand for regeringens Natur- og landbrugskommission, der som ventet bliver en ren ekspert-kommission.

Det bliver den 56-årige civiløkonom og direktør i Dansk Miljøteknologi Jørn Jespersen, der kommer til at stå i spidsen for den længe ventede Natur- og landbrugskommission, som regeringen har indskrevet i sit regeringsgrundlag.

- Jeg synes, at det er en meget spændende udfordring. Både at være medvirkende til at landbrugs- og fødevareerhvervet kan få nogle langsigtede rammer, som kan skabe optimisme, fremgang og udviklingsmuligheder, og til at skabe nogle vilkår, som gør, at vi får en rigere og bedre natur. De to ting kan godt gå op i en højere enhed, hvis man er lidt kreativ, siger Jørn Jespersen, der sad i Folketinget 1994 til 2005 for SF, og i perioden blandt andet var miljøordfører,

Formandens første opgave bliver at få sat navne på 11 andre medlemmer af kommissionen. Medlemmerne vil komme fra forskellige videns- og forskningsinstitutioner, som hver repræsenterer kompetencer inden for økonomi, jordbrug, finansiering, fødevareproduktion, natur, vandmiljø og kvælstof, biomasse/energi, teknologi/innovation, landbrugets klimaforhold, miljø- og landbrugslovgivning samt planlægning.

Navne om to til fire uge
Ifølge Jørn Jespersen vil de resterende medlemmer blive præsenteret inden for de næste to til fire uger, når puslespillet er gået op.

- Vi har allerede nu en række forslag til medlemmer, som er i spil, men vi skal også sikre, at de repræsenterer de forskellige fagområder, som kommissionen skal dække. Der skal også være den rette kønssammensætning og så videre. Det er vigtigt, at man finder den rette balance, siger Jørn Jespersen.

Parat til samarbejde
Med valget om en rendyrket ekspertkommission bliver der ikke plads til folkevalgte fra organisationer som eksempelvis Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug eller Danmarks Naturfredningsforening.

Jørn Jespersen fortæller dog, at hvis organisationerne vil være med, så får de dog alligevel stor indflydelse på arbejdet i kommissionen.

- Jeg har tænkt mig at gøre meget for at inddrage dem, siger Jørn Jespersen.

Han forklarer, at han vil bede organisationerne om at liste de problemfelter og områder, som de mener skal belyses. Derudover skal de være med til at sikre, at det faglige grundlag er så godt og validt som overhovedet muligt.

- Hvis det er sådan, at vi ikke er enige om, hvilken virkelighed det er, som vi befinder os i, så bliver det også svært at komme med konstruktive forslag, der peger fremad.

Op til tidspunktet hvor Natur- og landbrugskommissionen skal komme med sine konkrete anbefalinger - det forventer man sker i begyndelsen af 2013 - så vil Jørn Jespersen også bestræbe sig på at de forskellige organisationer bliver inddraget.

- Her kommer det til at spille en stor rolle, hvad det er, som vi får af kreative input. Det gælder både fra landbrugs- og fødevareorganisationerne og fra de grønne organisationer, siger Jørn Jespersen, der i øvrigt lover, at han vil gøre sit til, at arbejdsprocessen undervejs bliver åben.

Læs også