Randzoner skal være offentlige og uden energiafgrøder

Regeringen vil forbyde flerårige energiafgrøder i randzoner og give fuld offentlig adgang til zonerne. Landbrug & Fødevarer vil kæmpe imod.

Der skal være fuld adgang til de lovpligtige randzoner fra efteråret. Og flerårige energiafgrøder vil ikke være tilladt.

Sådan lyder det nu fra regeringen, der lægger op til ændringer i Randzoneloven, der - med ændringerne - vil kunne træde i kraft 1. september i år. Ændringsforslagene er netop sendt i høring.

Hos Landbrug & Fødevarer ryster viceformand Henrik Frandsen på hovedet over de bebudede ændringer.

- Vi undrer os meget over, at man ikke må have flerårige energiafgrøder - eksempelvis pil - i randzoner. Har man for eksempel pil i et areal, der støder op til en randzone, vil det være naturligt at videreføre arealet ind i randzonen. Og det vil vi argumentere for i vores høringssvar, siger Henrik Frandsen.

Fuld adgang
Han er samtidig stærkt utilfreds med, at der lægges op til, at offentligheden skal have fuld adgang til randzonerne.

- Det er vi klart imod. Det er jo landmandens jord, og det er ejendomsretten, der er på spil her. Og jeg synes faktisk, det er kedeligt, at man bare sådan kommer og laver om på landets love hele tiden.

- Vi må jo erkende, at vi ikke har gode erfaringer med høringsfaserne på det seneste. Men nu må vi se, og vi vil selvfølgelig argumentere for vores sag, pointerer Henrik Frandsen.

Randzoneloven er en del af Grøn Vækst-aftalen og et element i den danske implementering af Vandrammedirektivet. Høringsfristen udløber 24. februar.

Læs også