Vejret drillede også maskinstationerne

Men også finanskrisen og politiske forhold gjorde 2011 besværlig, konstaterede de fynske maskinstationers formand ved årsmødet.

Kun syv måneder var snefrie forrige år. Selv sneen lå i lang tid sidste år, faldt der meget lidt sne, og her sidst på året slet intet. Derfor blev vintertjenesten noget begrænset for de fynske maskinstationer i 2011, og da samtidig smeltevandet og senere de store regnmængder gjorde markerne meget våde, ja så blev det et meget besværligt år at drive maskinstation i.

- Der blev høstet vådt korn, og der blev investeret i tvillingehjul og larvebånd. Også halmbjærgningen blev katastrofal, både hvad angår halm til dyrene og halm til forbrænding.

Især det sidste beklagede formanden for den fynske maskinstationsforening (DM&E Fyn), Jørgen Jørgensen, Hjadstrup Maskinstation, i sin beretning ved onsdagens årsmøde.

- Nu var det endelig lykkedes at få et velfungerende værk på Fyn, og så kunne vi ikke levere. Samtidig blev omkostningerne ved halmbjærgningen meget store, idet der medgik lige så mange timer og olie blot for at presse måske halvdelen til to tredjedele.

Opfordring til kommunerne
Heller ikke ved efterårssåningen gik det bedre. Den blev også vanskelig på den svære jord, og der henligger et større areal til såning i foråret end normalt. Majshøsten drillede også, men det meste blev dog bjærget og er af god kvalitet.

Til gengæld håber den fynske maskinstationsformand, at der kan blive nogle dræningsopgaver, når vejret og økonomien tillader det.

Mange af medlemmerne i maskinstationsforeningen arbejder med kloakering og byggemodning. Men dette arbejde er fortsat på et lavt niveau, men dog nok lidt i stigning, vurderer Jørgen Jørgensen og beklager, at det desværre kniber med at få priserne op.

Derfor opfordrer han kommunerne til, at man udbyder de offentlige arbejder i mindre portioner, så også små entreprenører kan deltage.

Også arbejdet med nedbrydning af faldfærdige huse på landet ser ud at gå entreprenørerne »hus forbi«.

- Den nye regering har besluttet, at den populære nedbrydningspulje ikke skal forlænges i 2012. I de to år puljen har eksisteret, har den tidligere regering afsat 250 millioner samtidig med, at kommunerne selv skulle bidrage med yderligere cirka 30 procent. Disse penge har været med til at forskønne vort landskab, og samtidig har puljen skabt arbejdspladser, påpegede maskinstationsformanden i sin beretning.

Konkurser
Her kom han også ind på konkurser i medlemskredsen.

- Det er et problem, når vi presser hinanden så hårdt på priserne, at der ikke er noget tilbage på bundlinien til at stå imod med, når vejret driller.

Jørgen Jørgensen oplyste, at problematikken er blevet debatteret både i den lokale bestyrelse og i landsbestyrelsen. Konklusionen er blevet, at hvis der ikke er gæld til foreningen, kan den nye forretning optages som andre medlemmer, men hvis der er en gæld til foreningen, skal alle fremtidige ydelser forudbetales.

Den nuværende praktisk i DM&E Fyn er, at det er rimelig nemt at blive medlem ud fra, at det arbejde som foreningen lægger i at påvirke politisk og i anden henseende, kommer alle til gode.

- Derfor bør så mange som muligt også bidrage økonomisk, påpegede formanden og oplyste, at DM&E Fyn nu tæller 72 medlemmer.

Bremsedag

Onsdag den 7. februar er der fra kl. 9.30 arrangeret en »bremsedag« i Grønnemose, hos henholdsvis DLG/FAF og Grønnemose Maskinforretning.

De første ti maskinstationer eller landmænd, der melder sig til, kan få prøvet bremser gratis. Det sker på en prøvestand, men desuden vil der blive lave dynamiske tests, hvis vejret tillader det, og der vil blive vist videosekvenser fra tidligere bremsetests. 

Arrangementet er højaktuelt, idet erfaringer fra Danmark og England viser, at en del landbrugsvogne ikke får vedligeholdt bremserne i tilstrækkelig grad. Politiet finder erfaringsmæssigt bremsefejl på cirka 80 procent af landbrugskøretøjerne, når der afholdes kontrol.

Bag arrangementet står Færdselsgruppen, der er sammensat af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danske Maskinstationer & Entreprenører, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Danske Sukkerroedyrkere.

Alle interesserede er velkomne. Politiet vil være til stede og fortælle om deres erfaringer fra andre steder.

Læs også