Aquila Triventek udvider på højtryk

Den fynske højtryks- og tørisvirksomhed flytter fra Middelfart til større bygninger i Nørre Åby.

Virksomheden Aquila Triventek, som hidtil har haft til huse på Mandal Allé 3 i Middelfart, flytter i slutningen af januar til meget større lokaler på Industrivej 9 i Nørre Åby - i bygninger, som tidligere blandt andet har huset marcipanfabrikken Marcia og senere vindmøllevirksomheden Skykon.

Højtryksfirmaet Aquila A/S, som i mange år har produceret trailermonterede og stationære varmt- og koldtvands højtryksrensere til kunder - blandt andet landbrug - i hele Skandinavien og Nordeuropa, blev for halvandet år siden købt af Triventek A/S. Triventek er en del af den engelske Hotchkiss Group, der er Englands største producent af ventilationskanaler, og som desuden producerer avanceret udstyr til produktion af tøris samt komplette tøris rengøringsanlæg, primært til bilindustrien i hele verden.

Tidligere havde Triventek produktion i Asperup, men efter sammenlægningen af de to virksomheder flyttede Triventek til Aquilas adresse, Mandal Allé i Middelfart, hvor begge virksomheder siden har haft til huse under navnet Aquila Triventek.

Pladsmangel
- Grunden til, at vi flytter, er ganske enkelt, at vi mangler plads, fortæller servicechef Thorsten Marcussen. Vi skal udvide fremadrettet, idet både højtrykssiden (Aquila) og tørissiden (Triventek) vokser stille og roligt. Vores overordnede mål er at fordoble omsætningen inden for de næste fem år, og det er absolut realistisk.

- Der har verseret rygter om, at flytningen skyldtes, at virksomheden var ved at gå konkurs, fortsætter servicechefen. De rygter vil jeg gerne mane i jorden og fortælle - ikke mindst Landbrug FYN’s læsere - at Aquila Triventek lever i bedste velgående, at vi stadigvæk kan levere kvalitets-højtryksrensere til det danske landbrug - primært svineproducenterne - og at vi stadig har kvalificerede montører ansat til at udføre servicearbejde og tjek af rørinstallationer.

- Landbrugssiden er jo desværre meget stille for tiden. Nybyggeri er der ikke meget af, men vi servicerer og reparerer - bogstaveligt talt på højtryk. Og vi udfører tagvask, graffiti afrensning og alle andre former for overfladerens i hele Europa.

Produktionsfremgang
- Vores produktion af mobile højtryksrensere er i fremgang. Vi producerer anlæggene helt fra bunden af, oplyser Thorsten Marcussen. Udstyr til produktion af tøris samt komplette tøris rengøringsanlæg laves også her. Og vi leverer til forhandlere rundt omkring i hele verden, som sælger vores produkter.

- På Aquila Triventek er vi 23 ansat i administration, produktion og service. Vi har stadig tre servicebiler kørende rundt omkring i landet. Og vi servicerer og reparerer alle former for højtryksrensere, blandt andet fra den store sydkoreanske industrikoncern, Samsung.

- Der er to mand fast ansat i serviceafdelingen på landbrugssiden. Og når det igen begynder at gå opad for landbruget, vil der være meget, der er nedslidt, og som skal repareres eller fornyes.

- Vi er så småt begyndt at indrette lokalerne i Nr. Åby. Og bygningerne på Mandal Allé, hvor vi i øvrigt også er lejet ind, er sat til salg af ejeren.

Læs også