Veteraner til filmaften

Årets første arrangement i Motor og Veterantraktor Klubben Fyn er en klubaften, tirsdag den 10. januar kl. 19.30, i Ryslinge Forsamlingshus. Et af medlemmerne, Erik Tvedskov, Kerteminde, vil vise en film, som han har lavet med optagelser fra klubbens aktiviteter i 2011. Udover dette gensyn fra det forløbne år vil der også blive vist gamle film fra veteranklubbens aktivitetsdag i 1994 og film fra dyrskuet. Medlemmerne opfordres til at tage konen, venner og naboer med.

Læs også