Udvikling og innovation skal forme fremtidens landbrug

Østlige Øers formand, Poul Fritzner, vurderer at landbruget i fremtiden skal fokusere endnu mere på nye teknologier. Udfordringen bliver politikerne.

Året 2011 har været turbulent, hårdt og spændende for landbrugserhvervet med blandt andet voldsomme vejrforandringer, traktordemonstration på Christiansborg og en ny regering.

Samtidig forsøger en ny omdømmekampagne fra Landbrug & Fødevarer at give danskerne et bedre indblik i landmændenes nogle gange udskældte hverdag. Formand for Østlige Øers Landboforening, Poul Fritzner, ser dog lyst på fremtiden for dansk landbrug, for hvorfor gøre andet?

- Selvfølgelig er dette en rigtig svær tid for flere landmænd i Danmark, det er der ingen tvivl om. Pengemarkedet er, på grund af krisen, strammet til i Europa, og det påvirker selvfølgelig også vores erhverv, fortæller Poul Fritzner.

Fokus på udvikling
Når det gælder dansk landbrugs udvikling på længere sigt, kan Poul Fritzner alligevel se potentiale, for Danmark samt en mulighed for at udmærke sig.

- Vi skal fokusere på nye teknologier. Ganske kort og klart. Ny og anderledes innovation kan skabe uanede muligheder for Danmark. Denne udvikling betyder måske, at vi skal producere og arbejde anderledes, og at eksempelvis gyllen skal behandles på en ny måde, før den kan blive anvendt som energi, men det er den vej landbruget skal bevæge sig, og det skal vi have bevægelsesfrihed til, fortæller han til Landbrug ØST.

- Ny teknologi kan øge vores værditilvækst, skaffe arbejdspladser og ny viden. Derfor skal vi eller medierne ikke tale om landbruget som et solnedgangserhverv. Landbruget ændrer sig, for vi er et innovativt og topmoderne fagområde med mange muligheder.

Den politiske trussel
Udfordringen fremover bliver, ifølge Poul Fritzner, af politisk karakter. For hos de folkevalgte er der ifølge formanden ikke megen hjælp at hente, uanset hvilken regering, som sidder i Folketinget.

- I landbruget skal vi ikke være bange for snæversynede politikere, som vil køre politisk kampagne på vores erhverv eller hæmme vores arbejde med mere og mere kontrol. Det bliver nemlig her mange af de politiske kampe fremover skal tages - i forbindelse med Grøn Vækst, dyrevelfærd eller kvælstof. Og landbrugsorganisationerne kan i den forbindelse blive endnu mere toneangivende.

- Der er især et punkt, hvor jeg kan frygte for erhvervets fremtid, og det er, hvis politikerne kommer til at styre den faglige debat.

- Men alligevel skal politikere og landmænd hele tiden arbejde på at nærme sig modparten, fortæller formanden.

- Landbruget og det øvrige samfund har gennem de sidste mange år fjernet sig fra hinanden. Derfor at det også vigtigt, at vi fortæller, at eksempelvis lavtliggende jorde skal eksproprieres, og den enkelte landmænd selvfølgelig skal kompenseres. Vi skal ikke bare holde på vores. Vi skal være samarbejdsvillige og hjælpe hinanden, men forklaringer og beslutninger skal være præget af faglighed.

Et godt landbrug også i fremtiden
Dansk Landbrug vil i fremtiden stå godt, forklarer Poul Fritzner, såfremt deres samarbejdspartnere såsom Arla, DLS og Danish Crown er dominerende på verdensmarkedet, og dansk landbrug får nogle konkurrencevilkår, som internationalt er til at arbejde med.

- Arla udvikler mere end 40 nye produkter hvert år, hvilket fortæller noget om den drift og udvikling, som er nødvendig, når vi taler om fødevarer i dag. Men når det gælder landbruget, bliver vinklen nogle gange negativ fra politikernes og mediernes side. Det kommer igen til at handle om forholdene i staldene og så videre. Sådan forholder det sig politisk set ikke med økologi, der i den grad har rygvind inde på Christiansborg.

- Men dansk landbrug har høj dyrevelfærd, og vi har et lavt medicinforbrug til vores dyr i forhold til resten af Europa. Derfor må der lempelser til, så dansk landbrug kan præstere endnu bedre, forklarer Poul Fritzner.

Vi har et ansvar
- Selvfølgelig har vi et ansvar over for samfundet og miljøet, men de faglige parametre for hvad der er rigtig og forkert, når det eksempelvis gælder dyrevelfærd eller kvælstof, skal behandles fagligt korrekt, og det er ikke altid tilfældet i dag.

Poul Fritzner påpeger, at Danmark i dag importerer varer fra tredjeverdens lande, som indeholder 2-3 gange flere pesticider end vores danske fødevareprodukter. Det faktum mener han skal med, når man skal forme en opfattelse af landbruget.

- Kvælstof er ligeledes blevet syndebukken og skurken, når talen falder på vores erhverv, men der eksisterer farligere næringsstoffer, som vi ikke taler om. Den biologiske diskussion medierne og i folketinget er ganske enkelt ikke præget af tilstrækkelig faglighed, og det skader landbruget, som teknologisk set har en lys fremtid for sig, hvis vi skaber de rigtige rammer, slutter Poul Fritzner. 

Læs også