Vild uenighed om hvad vandplanerne koster

Kun 83 mio. kr. koster vandplanerne samlet for landbruget, mener Miljøministeriet. Klar undervurdering, lyder det fra Landbrug & Fødevarer.

83 mio. kr.

Så meget kommer det til at koste landbruget, når man også har gjort op, hvad landbruget får i kompensation for at gennemføre vandplanerne i den første planperiode frem mod 2015, hvor der skal reduceres med 9.000 ton kvælstof.

Sådan lød det fra kontorchef Søren S. Kjær fra Miljøministeriet, da han i går gennemgik vandplanerne ved Landbrug & Fødevares stormøde i Korsør.

Miljøminister Ida Auken (SF) gjorde samtidig klart, at det er et beløb, som ikke berettiger til den store vrede, som vandplanerne har medført i landbruget.

- Vi har et princip i hele EU om, at forureneren betaler. Det har været der i 30 år. Jeg er ked af at sige det, men lige præcis i forhold til vandplanerne, der har vi en indsats på 1,8 mia. kr. Ud af dem er der så en del, som handler om efterafgrøder. Det betyder, at landmændene selv skal klare noget af det. Det er 83 mio. kr. ud af 1,8 mia. kr. Resten er skatteborgernes penge, sagde Ida Auken.

Klar undervurdering
Landbrug & Fødevarers viceformand, Henrik Frandsen, er dog langt fra enig i tallene fra Miljøministeriet. Han mener, at der er tale om en klar undervurdering.

- Det viser klart, at de ikke har forstået alvoren i det hele, og at de fagligt slet ikke har sat sig ind i konsekvenserne. Men det kan jo heller ikke være nogen overraskelse, for der er jo aldrig lavet en ordentlig tilbundsgående konsekvensanalyse af vandplanerne, lød det fra Henrik Frandsen, der under mødet fremførte en sønderlemmende kritik af vandplanerne.

Viceformanden mener, at en af grundene til det, som han ser som et klart fejlskøn, skyldes, at Miljøministeriet baserer deres indsats på en naiv tro på, at kun cirka 30.000 hektar jord vil blive påvirket.

- Man bygger det på et meget groft overslag fra DMU, der ikke har vurderet på dræneffekterne. Overslaget siger alene, at et areal svarende til 10 gange vandløbsindsatsen vil blive påvirket. Det er der simpelthen ingen med blot en lille smule indsigt i tingene, der tror på, lød det fra Henrik Frandsen.

Læs også