V-ordfører kræver Ida Auken på banen i Peter Pagh-sag

Når en velanset juraprofessor anklager embedsværket i miljøministeriet for enerådende praksis, bør ministeren forholde sig til anklagerne, lyder det fra Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

Miljøminister Ida Auken (SF) bør forholde sig til de anklager mod miljøministeriet, som juraprofessor Peter Pagh kom med i Effektivt Landbrug i weekenden.

Det mener Venstres fødevareordfører, Erling Bonnesen.

- Jeg vil helt klart anbefale miljøminister Ida Auken, at hun tager en sådan skarp anklage alvorligt. Det er en meget velanset juraprofessor, der står frem og anklager hendes embedsfolk, lyder det fra Erling Bonnesen.

I avisen lyder anklagen fra Peter Pagh, at embedsværket har udøvet magtmisbrug, ligesom han - med baggrund i et juridisk responsum - mener at kunne dokumentere, at miljøministeriet tidligere har givet urigtige oplysninger til folketinget og EU-Kommissionen vedrørende implementering af EU-direktiver i Danmark.

Embedsmæssig sygdom
I avisen siger Peter Pagh, at:

- Embedsværket kører fuldstændig friløb. Og det har ikke ændret sig, selvom ministrene er blevet udskiftet gennem mange år. 

Ifølge Peter Pagh har Danmark i 40 år lidt af, hvad han kalder en enerådig og embedsmæssig sygdom i miljøministeriet, og han trækker en tråd fra 1970 og op til de vandplaner, miljøminister Ida Auken har sagt, hun vil præsentere inden jul.

Vanvittig praksis
Ifølge juraprofessoren bærer forarbejdet til vandplanerne klart præg af den enerådende og juridisk set uholdbare praksis, ministeriets embedsfolk har praktiseret siden 1970.

- Embedsværket har intet lovgrundlag haft for at gøre, som man har gjort. Det, der er foregået, og som efter min vurdering fortsat er praksis i ministeriet, det er hindsides al normal juridisk praksis og illustrer en helt vanvittig praksis i ministeriet, sagde Peter Pagh til Effektivt Landbrug i weekend-udgaven.

- Sådanne anklager, fra en juraprofessor fra Københavns Universitet, forventer jeg, at ministeren af egen drift vil forholde sig til. Hvis ikke hun gør det, vil jeg gøre, hvad jeg kan, for at sagen bliver taget op herinde, siger Erling Bonnesen fra Christiansborg.

Læs også