Landbruget er godt tilfredse med finanslovsaftale

Aftalen mellem S-R-SF-regeringen og Enhedslisten om de grønne områder i Finansloven for 2012, vil gøre Danmark til global frontløber for økologi, lyder det fra Økologisk Landsforening. L&F er tilfreds med 40 mio. kr. der skal sikre rent drikkevand.

Økologerne kan mærke vinden i ryggen efter, at regeringen i oktober blev skiftet ud.

Regeringens aftale med Enhedslisten, der faldt på plads onsdag aften, om en finanslov for 2012 indeholder således flere tiltag, der gavner økologien.

Det drejer sig eksempelvis om en omlægning af offentlige køkkener til økologi, som der er afsat 28 mio. kr. om året til over de næste to år, fremme af økologisk eksport (10 mio. kr. om året i to år), og investeringer i ny miljøteknologi på de økologiske landbrug (16 mio. kr. om året i to år.)

- Vi er blevet hørt. Regeringens første finanslov skaber bedre muligheder for investering, eksport, ny viden og for at økologi for alvor kommer ind i de offentlige køkkener. Handlinger, som også kan motivere flere af vore landmandskollegaer til at overveje økologi, siger Evald Vestergaard, formand for Økologisk Landsforening.

Han mener, at den nye økologipolitik vil gøre Danmark til frontløber både på eksportmarkeder og i offentlig bespisning og samtidig sikre danskere rent drikkevand, bedre miljø, grønne jobs, og flere økologiske fødevarer i butikkerne.

- Det er banebrydende, siger Evald Vestergaard.

L&F ser gode takter
Hos Landbrug & Fødevarer er der også ros til flere elementer i det nye finanslovsforslag. Her bemærker man i sær, at der over de næste to år er afsat 40 mio. kr. til at sikre rent drikkevand.

De 40 mio. kr. skal de næste to år gå til en pulje, hvor kommunerne kan søge om penge, hvis de vil lave beskyttelseszoner om drikkevandsboringer. I Landbrug & Fødevarer er der glæde over, at der nu er skabt klarhed om, hvor pengene skal komme fra, hvis nogle af medlemmerne bliver berørt af de fremtidige beskyttelseszoner.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at beskyttelseszoner omkring boringer kun oprettes, når beslutningen bygger på en solid faglig vurdering. Og landmanden skal selvfølgelig kompenseres med et engangsbeløb, der svarer til tabet af jorden. Så længe vi er sikre på det, så giver udmeldingen fra regeringen og Enhedslisten god mening, siger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug & Fødevarer.

Rejsehold indføres
Regeringen offentliggjorde med finansloven også, at der skal oprettes et rejsehold, som kan hjælpe kommunerne med drikkevandsbeskyttelse, samt at der skal indføres obligatoriske beskyttelseszoner.

- Obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner går imod princippet om, at det er en grundig, faglig vurdering, der i hvert enkelt tilfælde skal afgøre, om der skal oprettes beskyttelseszone. Det vil både tjene landmændene og drikkevandet bedst, siger Henrik Frandsen, der i samme åndedrag understreger, at Landbrug & Fødevarer gerne stiller ekspertise til rådighed ved oprettelsen af et rejsehold.

Klagegebyr opretholdes
Det af de grønne organisationer meget udskældte klagegebyr, der sidste år blev indført på klager til Natur- og Miljøklagenævnet, er i finanslovsforliget heller ikke fjernet, selvom det var noget, som den nye regering før valget gjorde meget ud af at få væk.

- Det er vi glade for i Landbrug & Fødevarer. Klagegebyret i miljøsagerne er i høj grad med til at kvalificere de sager, der skal tages stilling til, og det kan forhåbentlig give den arbejdsro, der sikrer, at sagsbehandlingstiderne bliver markant kortere, siger viceformand Henrik Frandsen fra Landbrug og Fødevarer.

NOx-afgift koster arbejdspladser
Viceformanden ser dog også torne i den nye finanslovsaftale. I den endelige finanslov har regeringen tidligere meldt ud, at NOx-afgiften bliver hævet betragteligt.

Dette forslag kan Landbrug og Fødevarer ikke tilslutte sig. Motivet for en højere afgift på NOx er renere luft, desværre vil effekten nok nærmere blive færre arbejdspladser og mindre vækst i for eksempel biogas-sektoren.

- Derfor spænder regeringen altså ben for sig selv med en højere afgift, der forhindrer den vækst, der er en af regeringens kernemålsætninger, lyder det.

Læs også