Regeringen slagter arbejdspladser

Regeringens forslag til afgiftsforhøjelser fjerner arbejdspladser i både landbruget og dets følgeerhverv, viser en ny analyse fra Landbrug & Fødevarer.

En spritny analyse fra Landbrug & Fødevarer tegner et dystert billede af konsekvenserne for fødevareerhvervets arbejdspladser, hvis regeringens forslag til afgiftsforhøjelser bliver til virkelighed.

Tusindvis af arbejdspladser står til at forsvinde ifølge analysen, der er baseret på Landbrug & Fødevarers egne beregninger på den såkaldte ADAM-model.

Beregningerne viser, at alene tilbagerulningen af jordskattelettelser til landbruget (en milliard kroner) vil koste næsten 7.000 arbejdspladser og et fald i eksporten på 2,4 milliarder kroner. Dertil kommer et fald i produktionsværdien på 6,8 milliarder kroner.

- Hertil kommer øgede skatter og afgifter på 5 milliarder kroner, der konservativt skønnet kan koste 6.300 arbejdspladser. Her er endda ikke taget højde for de bebudede stigninger i afgifter på luftforurening, hedder det i analysen.

Forkert fokus
Ifølge analysen kan en fordobling af fedtskatten alene koste op mod 2.000 arbejdspladser. I beregningerne har analysen endda kun taget højde for den direkte effekt og altså ikke den effekt, der stammer fra virksomhedernes omkostninger til administration af ordningen.

Regeringens forslag om afgiftsstigninger på luftforurening giver også bekymrede panderynker i Landbrug & Fødevarer.

- Det er endnu ikke muligt at foretage konsekvensberegninger på disse, da udmøntningen endnu ikke er på plads. Der er dog ingen tvivl om, at i det omfang afgiften rammer eksporterhvervene, vil også dette have en stærkt negativ konsekvens for konkurrenceevnen, hedder det i analysen.

Til stor skade
Baggrunden for regeringens tiltag er, at den vil forbedre de offentlige finanser med 47 milliarder kroner frem mod 2020. For at indfri målsætningen har regeringen blandt andet spillet ud med, at der skal skaffes 5 milliarder kroner gennem øgede skatter og 2 milliarder kroner gennem omlægning af erhvervsstøtteordningerne.

Landbrug & Fødevarer er imidlertid skuffede over, at regeringsgrundlaget slet ikke fokuserer på at sænke det høje danske omkostningsniveau.

- Tværtimod varsles nye afgifter. Dette vil være til stor skade for den danske konkurrenceevne, hedder det i analysen. Her på siden kan du se en tabel, der opsummerer konsekvenserne af de øgede skatter og afgifter.

- Regeringen har dog endnu ikke lagt sig fast på den endelige udmøntning af stigningerne, så tabellens fordeling af afgifterne og de afledte konsekvenser kan ændres i takt med, at regeringen træffer endelig beslutning om fordelingen af de øgede skatter og afgifter, påpeger Landbrug & Fødevarer.

Læs også