Syretilsætning overrasker i mark

Store forskelle på rapsplanterne i en sydvestjysk mark, alt efter om de er gødsket med forsuret gylle eller ubehandlet gylle. Planteavlskonsulent forventer forskel i høstudbyttet.

Flemming Bruun, planteavler i Bryndumdam ved Esbjerg, kan konstatere store visuelle forskelle på raps, der er gødsket med SyreN-behandlet gylle sammenlignet med almindelig ubehandlet gylle.

Flemming Bruuns mark er gødsket med forsuret gylle undtagen to træk midt på marken. Her er der ikke tilsat syre til gyllen. Og forskellen er meget synlig – hvor der er brugt SyreN-behandlet gylle er planterne meget kraftigere og rækkerne er lukket.

- Det er ret tydeligt at se, det er som at trække en streg, siger Flemming Bruun.

Det var egentlig et uheld, at dele af marken blev gødsket med gylle uden tilsat syre. Årsagen var, at maskinstationen kørte fast i marken.

- Da han kørte fast, læssede vi gyllen over i vores egen gyllevogn for at få ham trukket fri. Den gylle har jeg så spredt ud uden tilsætning af syre i de to træk, siger Flemming Bruun.

Bedre kvælstofudnyttelse
Planteavlskonsulent i Jysk Landbrugsrådgivning, Bent Ventzel Hansen, har set rapsmarken hos Flemming Bruun.

- Jeg er overrasket over, at syretilsætning slår så meget igennem, siger Bent Ventzel Hansen, og tilføjer:

- Det, vi ser hos Flemming Bruun, kan godt få mig til i større grad at anbefale syretilsætning for at sikre effekten af kvælstoffet.

Gyllen blev udlagt med slanger på en dag med lettere overskyet vejr. Der var ikke en vind, der rørte sig, og det regnede dagen efter.

Forskellene i marken skyldes ifølge Bent Ventzel Hansen primært en forbedret udnyttelse af kvælstoffet, men han vurderer, at der også er en effekt af svovl.

Planteavlskonsulenten forventer, at forskellen mellem behandlingerne vil vise sig i høstudbyttet.

Læs mere i dagens trykte udgave af Effektivt Landbrug

Læs også