Vårraps er blevet aktuel

Det besværlige efterår bør give anledning til fornyet interesse for vårraps.

I den forgangne høst var der et areal på 164.000 ha vinterraps og ca. 1.000 ha vårraps, og sådan har fordelingen været de seneste 10 år. Interessen for at så vinterraps er stor på grund af de gode afsætningspriser og fordi rapsen fungerer godt som sædskifteafgrøde.

Den megen nedbør her i sommer og efteråret har vanskeliggjort såningen af vinterraps så meget, at der måske kun er blevet sået halvdelen af det planlagte 80-100.000 ha på landsplan.

- Det må give anledning til en fornyet interesse for vårraps. Vårraps var faktisk en stor afgrøde for 20 år siden. Tilbage i midten af firserne var der herhjemme over 200.000 ha vårraps, og det samlede areal med både vinter- og vårraps var i 1992 helt oppe på omkring 270.000 ha, fortæller Ulla Jakobsen, planteavlskonsulent i Landbrugsrådgivning Syd.

Vårrapsen blev efterfølgende fortrængt af vinterrapsen med dens højere udbyttepotentiale. Samtidig tæller det, at den kan sås om efteråret, og den er sjældent så udsat for angreb af glimmerbøsser.

Plads til 300.000 ha
- Sædskiftemæssigt er der plads til 300.000 ha raps i Danmark, eller sagt på en anden måde ca. dobbelt så meget som til høst 2011. Med de nuværende afregningspriser må der være basis for at så vårraps til høst 2012 - især for at opveje det manglende vinterrapsareal, påpeger Ulla Jakobsen, og oplyser, at vårraps har et udbytte der ligger på omkring 2.000-3.000 kg pr. ha, lavest på sandjord.

Hun efterlyser dog gode sorter på det danske marked.

- De sorter, der har været i sortsafprøvning i 2011 ser ikke ud til at kunne overgå sortsblandingen, men med fornyet interesse skulle der være mulighed for at se mod Sverige og Tyskland, siger planteavlskonsulenten og foreslår at kontakte f.eks. Emmelev, DLG eller Danish Agro for at høre om afsætning og mulighed for at bestille frø af vårraps.

Læs også