Kommunes prioritering rammer landmænd hårdt

TILLADELSER: Landmænd i Syddjurs Kommune, der søger tilladelser efter husdyrbrugslovens anmeldeordning, rammes af kommunens prioriteringer.

Djursland Landboforening er blevet bekendt med, at forvaltningen i Syddjurs Kommune har besluttet at nedprioritere sagsbehandlingen af anmeldelser efter § 19a-d og f i husdyrgodkendelsesloven. Sådan skriver Djursland Landboforening i et brev til Syddjurs Kommune.

Det er de paragraffer, der omfatter den såkaldte anmeldeordning, der skulle gøre det lettere for landmænd med mindre miljøneutrale eller miljøforbedrende projekter at opnå en kort sagsbehandlingstid i kommunerne. Den maksimale svarfrist for disse sager, der blandt andet omfatter ensilagepladser, siloer, dyrevelfærdsprojekter og skift i dyretype, er lovgivningsmæssigt sat til en til to måneder.

- Nu har vi fået at vide, at Syddjurs Kommune på grund af prioriteringer i forvaltningen tidligst kan behandle anmeldeordningens sager efter årets udgang, fortæller natur og miljøkonsulent i Djursland Landboforening, Rikke Skyum.

Landboforeningens formand Hans Gæmelke har derfor sendt brevet til Syddjurs Kommune, heri skriver han videre:

- Vi finder det i strid med lovens formål at tilsidesætte en sagsbehandling af de indsendte anmeldelser med henvisning til ressourceknaphed. Med de i forvejen meget lange liggetider for miljøgodkendelsesansøgninger i Syddjurs Kommune kan det tage urimeligt lang tid, hvis anmeldelserne skal ind på den samme venteliste.

Udvalgsformand for Natur og Miljø i Syddjurs Kommune Carsten Bech Jensen (Radikal) er ikke vidende om, at det specielt er anmeldeordningen kommunens prioritering er gået ud over. Men udvalget er blevet orienteret om at forvaltningen må prioritere.

- Vi er blevet truet med tvangsbøder, fordi vi halter bagud med kommunens miljøtilsyn med landbrug, derfor må vi prioritere, og det er beklageligt, siger han og tilføjer, at kommunen står i et voldsomt dilemma:

- Lige meget hvad vi lader være med at gøre, er det forkert. Vi kunne ønske at få nogle regler, der var administrerbare og knap så bureaukratiske. Det her er slet ikke i miljøets interesse, men vi har ikke nogen muligheder. Vi sidder jo også i hårde budgetforhandlinger for at spare. Men der er altså ikke truffet en politisk beslutning om at nedprioritere netop det område, siger han.

Læs også