Stormflodsordningen kan benyttes af landmænd med oversvømmede marker

Stormrådet, der administrerer stormflodsordningen, har ingen erfaring i at udbetale erstatning til landmænd med oversvømmede marker så tæt på høst, og afventer nu hvor mange landmænd, der vil benytte ordningen.

Oversvømmede marker kan i visse tilfælde udløse en erstatning for afgrødetab. Om ikke fra de forsikringer, landmanden har i forvejen, så fra stormflodsordningen.

Det fortæller Carsten Hansen, seniorkonsulent i Patriotisk Selskab, der efter flere forespørgsler fra kunder har undersøgt sagen nærmere.

Grunden til, at oversvømmelserne kan ryge ind under stormflodsordninen, er, at den gamle kendte ordning, især på grund af massive oversvømmelser i nordsjællandske villakvarterer, i 2010 blev udvidet med skader forårsaget af oversvømmelser som følge af ekstreme vandstande i vandløb og søer. Det betyder, at der under visse forudsætninger kan ydes en vis form for erstatning for de afgrøder, som ødelægges under en sådan oversvømmelse.

- Det, som det handler om nu, hvis ens marker er oversvømmet, det er at få sendt en anmeldelse af sted til sit brandforsikringsselskab. Så kommer der en assurandør ud at kigger på det. I nogle tilfælde så dækker de forsikringer landmanden i forvejen har, selvom det ikke er ret tit, siger Carsten Hansen.

Sendt videre til Stormrådet
Hvis forsikringerne ikke dækker, og der er tale om en oversvømmelse, så bliver skadesanmeldelsen fra ens forsikringsselskab sendt videre til Stormrådet, som så får Skov- og Naturstyrelsen til at undersøge, om der i området har været ekstreme vejrforhold, som har bevirket en oversvømmelse, der kan være skyld i skaderne, og at der er en gentagelsesfaktor på mere end 20 år.

Med baggrund i Skov- og Naturstyrelsens vandstandsmålinger og tilbagemeldinger vurderer Stormrådet, om skaderne er omfattet af erstatningsordningen.  Som udgangspunkt kan skader på afgrøder, der rammes af katastrofelignende oversvømmelser fra vandløb og søer, dækkes, uanset om den pågældende oversvømmelse skyldes vejrmæssige forhold eller menneskeskabte situationer.

Anmeld skaden nu
- Men man skal være opmærksom på, at de ikke har nogen erfaring med det her i Stormrådet. De har aldrig prøvet at opgøre erstatninger for afgrøder, som er gået tabt så langt hen på dyrkningssæsonen, som det er tilfældet i år. Normalt er det for stormflod om vinteren, hvor de giver erstatning til tilsåning af markerne. Derfor venter de nu på, hvad der kommer af anmeldelser, for de ved ellers ikke rigtig, hvordan de skal håndtere det her, siger Carsten Hansen.

Han fortæller, at det derfor er meget vigtigt, at de landmænd, der er ramt af oversvømmelserne, straks hiver fat i deres forsikringsselskab. For at komme i betragtning til erstatning fra stormflodsordningen skal eksempelvis være anmeldt inden to måneder, efter den er opstået til ens brandforsikringsselskab, da betaling til stormflodsordningen sker via den lovpligtige brandforsikring.

På alle skader er der en selvrisiko på 13 procent af tabet, dog minimum 13.000 kr. 

På nuværende tidspunkt er der f.eks. konstateret skybrud, som har medført betydelige oversvømmelser på Falster 7. august og voldsom regn over Det Sydfynske Øhav, Østfyn og Vestsjælland i dagene 14.–15. august.

Læs også