Himmelsk høst af rajgræs i Himmerland

I det østlige Himmerland er der høstet knap 2.200 kilo alm. rajgræs pr. hektar i sorten Esquire. Landsgennemsnittet ligger på 1.400 kilo.

Erik Hjort, Thustrup Gods øst for Støvring, har høstet rekordudbytte i alm. rajgræs.

Udbyttet på de 56 hektar er opgjort til 2.185 kilo tør renvare pr. hektar i sorten Esquire. Sidste år høstede han 1.970 kilo pr. hektar.

Landsgennemsnittet i Esquire ligger ifølge frøavlskonsulent i DLF-Trifolium, Ejner Poulsen, normalt på 1.400 kilo. Desuden er alm. rajgræs ifølge konsulenten den afgrøde, der giver det bedste dækningsbidrag.

- Men man skal have lyst til at være frøavler, siger den nordjyske planteavler, som har dyrket alm. rajgræs siden 1987.

Det må ikke blive for tørt
Normalt høstes med et vandindhold fra 20 til 30 procent vand, men det er ikke vandprocenten, der styrer høsttidspunktet hos Erik Hjort.

- Hvis frøene er modne, skal afgrøden høstes lige så snart, den kan passere igennem maskinen og man kan få de fleste frø tærsket af, understreger han.

- Og mejetærskeren skal køre i den retning, hvor det giver mindst spild, tilføjer han.

I år var frøene modne, mens stråene mange steder endnu var grønne.

- Den optimale dag at høste på er, når den yderste tredjedel at akset er gult. Hvis ikke, man høster inden vandindholdet er nede på 15 procent, falder frøene af, forklarer frøavlskonsulenten.

Læs også