Ingen pris på høsten

Det nervøse marked giver ingen prisindikationer for den kommende kornhøst. Kun, at den aktuelle prisdannelse for vinterbyg ligger på 125-130 kroner, kunne Danish Agros direktør oplyse på et møde i fredags på Fyn.

Med vejrudsigterne for de kommende dage kommer der uden tvivl endnu mere gang i mejetærskerne landet over, end tilfældet har været i de seneste ugers skiftende vejrlig.

Som det fremgår af »høstkortet« på side 11 i denne avis er der i de fleste egne høstet en hel del vinterbyg, mens der fortsat mangler betydelige mængder frøgræs. Rapshøsten er kun lige kommet i gang, og derfor sættes fokus i de kommende dage nok i denne afgrøde, hvor der visse steder er konstateret spiring i skulperne.

Næste spørgsmål er så, hvordan afgrøderne afregnes. Det spørgsmål står imidlertid meget åbent.

 - Kun i vinterbyg er der dannet en aktuel afregningspris i størrelsesorden 125 til 130 kroner pr. 100 kg. Absolut ingen dårlig pris for planteavlsdelen i landbruget, påpegede adm. direktør Christian Junker, Danish Agro, da han på fredagens svinefodermøde i Odense blev spurgt om det nuværende kornprisniveau.

- Men det internationale kornmarked er meget nervøst, og priserne ændres dagligt, og ofte flere gange dagligt, forklarede han.

50 kroner mellem kornpris og foderpris
Heller ikke svineproduktionskonsulent Jan Karlsen fra Porcus Svinefagdyrlægerne & Agronomer, der var blandt deltagerne ved mødet og som normalvis er velorienteret om prisdannelserne, kunne byde ind med prislejet for ny høst.

- Der er jo kun høstet vinterbyg indtil videre, og meget lidt korn og svinefoder handles lige nu. Der er meget usikkerhed om prisdannelsen, og vi har ingen udmeldinger fra grovfoderbranchen. Derfor bliver det meget afgørende for fodermarkedet, om hvedeprisen kommer til at ligge på 110 eller 130 kroner, når høsten går i gang. Lige nu er der et spænd på 50 kroner mellem korn og slagtefoderprisen i de få kontrakttegninger, vi er bekendte med. Det er i sagens natur alt for meget.

- Og det er mindst 30 kroner for højt til at matche en normal driftsøkonomi, understreger Jan Karlsen.

Kort termin
Christian Junker er enig i, at prisforholdet ikke er gunstigt for svineproduktionen. Afgrødepriserne og proteinprisen ligger nu på et acceptabelt niveau, men problemet er kødprisen.

- Den trykkes af flere forhold, blandt andet den lave dollarpris, påpeger Danish Agros direktør.

På mødet lød direktørens og handelsdirektør Henrik Stilunds opfordringer til svineproducenterne om at dække sig ind med korn og protein i en kortere termin på tre eller seks måneder.

- Rigtig mange faktorer spiller ind, understregede Henrik Stilund overfor de godt 25 fynske svineproducenter, som havde taget en høstpause for at blive orienteret om Danish Agros svinefoderprogram og om det aktuelle råvaremarked.

- I USA er majsen i fremmarch på bekostning af kornarealer, og omkring en tredjedel går til energiformål. Vi har små overgangslagre med korn, og stopper russerne for korneksport, som det skete sidste år? Eller er der en ny finanskrise på vej? Overordnet set er det energiproduktionen og frygten, som er de store parametre i kornprisniveauet, understregede handelsdirektøren og opfordrede derfor til at afvente markedet og disponere i kortere terminer.

Mindre maltbyg i Tyskland
- Det tegner igen til en fornuftig dansk kornavl i år på ni millioner tons. Og bliver maltbyggen ok, så kan der måske blive eksport fra både Østdanmark og Jylland, da alt tyder på, at de i Nordtyskland høster 20-25 procent under normalen. Derved kan der måske blive knaphed på foderbyg herhjemme, og det får så også indflydelse på kornprisen og dermed ikke mindst svineproducenterne, konkluderede Henrik Stilund.

Den fynske afdelingsdirektør Michael Lorentzen oplyste på mødet, at udbytterne i de første vinterbygpartier lå på 6-7.000 kilo pr. ha med en pæn hollandsk vægt og fornuftigt proteinindhold. Også den første fynske raps har fine kerner og kun få spirede frø.

   

     

Læs også