Forbud mod kloning af fødevaredyr

Dyrenes Beskyttelse underskriver europæisk deklaration om forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktion.

Det er clonefreefood.eu, som står bag deklarationen om et forbud mod kloning af dyr til fødevareproduktion. Deklarationen opfordrer EU-myndighederne til at fremkomme med forslag, der: - forbyder kloning af dyr til fødevareproduktion i EU, - forhindrer import af sæd og fostre, som er resultat af kloning, -forhindrer import og salg af fødevarer, der indeholder produkter fra klonede dyr eller efterkommere af klonede dyr. 

Rent teoretisk indebærer kloning af dyr kort sagt, at man laver en eller flere kopier af et dyr. Dyrevelfærdsmæssigt er det dog også et problem. Problemet i forhold til dyrevelfærd opstår, når man går fra teori til praksis. For de kloner, vi laver i dag, er langt fra altid sunde og raske dyr.

Der er tale om dyr, der har en ekstrem høj sygelighed og dødelighed allerede på fosterstadiet og i den første tid efter fødslen, hvilket bl.a. skyldes hjerteproblemer, vejrtrækningsproblemer og dårligt immunforsvar samt mis-dannelser. En japansk undersøgelse udført mellem 1998 og 2009, hvor man fulgte 575 klonede stykker kvæg, viste at 55 procent af dem døde kort efter fødslen. Hertil kommer fødselsbesvær for moderdyrene.

Læs også