Møde om bankkrak i morgen aften

Situationen efter Fjordbank Mors overgik til Finansiel Stabilitet er uafklaret for mange landmænd. Landboforeningerne i Thy og på Salling holder møde om situationen i morgen aften på Morsø Landbrugsskole.

- Det er en meget alvorlig situation og vi arbejder på højtryk, fortæller den nye formand for LandboThy, Morten Yde.

Medarbejderne på Landbocentret blev indkaldt til møde allerede i går formiddag, og man arbejdede i samarbejde med LandboLimfjord på at få et møde i stand for de landmænd, der hidtil har været bankkunder i Fjordbank Mors.

Først på aftenen i går blev det så offentliggjort, at mødet finder sted på Morsø Landbrugsskole klokken 19 onsdag. 

Mødet er tænkt som et informationsmøde, hvor landmændene kan få yderligere informationer om deres situation. Finansiel Stabilitet har givet tilsagn om at komme, ligesom der vil komme repræsentanter fra Fyn med erfaringer fra Fionia Banks krak, og der vil være indlæg fra de to involverede landboforeninger.

Derudover har den hidtidige direktør af Fjordbank Mors, Torben Sørensen, og den nye direktør Visti Nielsen givet tilsagn om at komme.

Ikke noget på kort sigt
Direktør i LandboThy, Henrik Hardboe Galsgaard, der har omkring 300 kunder, der også er kunder i Fjordbank Mors, mener ikke, der for de fleste kunders vedkommende vil være de store ændringer på den korte bane, hvis de ikke står for at skulle have deres engagement udvidet.

- Men specielt svineproducenterne har en meget svær situation i forvejen. De er pressede af bytteforholdet. Og med det højeste træk på kassekreditten og en stigende rente her op til juni terminen kan en rentestigning være barsk, siger han.

Han har erfaret fra de andre steder Finansiel Stabilitet er trådt ind, at der er renten steget med én til halvanden procent.

- Nu gælder det også om at vente og se, hvor man havner i den grønne eller den røde del af banken. Det vil der gå noget tid med, siger han og håber, der er andre der vil overtage den grønne del af banken.

Markedsledende
Formand Morten Yde mener, at bankens hovedproblem er de mange ejendomsspekulationer, som banken har været med i og som først nu begynder at komme til dagens lys.

- Det er træls, det står nogen steder, som om det er landbrugets skyld. Der er ingen landbrugskrise, men det kommer der måske efter dette, mener han og tilføjer:

- Kunderne, der nu overgår til Finansiel Stabilitet, er i en sårbar situation. Også fordi der er knaphed på likviditet hos specielt svinelandmændene.

Og netop landmænd med svineproduktion er der mange af på Mors. Man har samtidig været kendt for at være markeds ledende på Mors, erkender direktøren og tilføjer, at både bank og kreditforening jo har bakket op om priserne og der har været efterspørgsel efter jorden til de priser, der er handlet for.

Uvished dræbende
Også i Salling i LandboLimfjord blev der mandagen igennem arbejdet målrettet for at skabe klarhed over situationen.

- Uvisheden er meget dræbende, erkender formanden for LandbLimfjord, Claus Clausen, men han håber at i og med kunderne overgår til Finansiel Stabilitet kan der skabes ro om situationen, så man kan finde en løsning.

Læs også