Professionel rådgivning i udlejningssager

BOLIGUDLEJNING: Samarbejde mellem Patriotisk Selskab og Ejendomsforeningen Danmark skal sikre bedre rådgivning på ejendomsområdet.

Lejeloven kan være svær at overskue for den private boligudlejer. Derfor indgik Patriotisk Selskab i slutningen af 2010 en samarbejdsaftale med Ejendomsforeningen Danmark. Det skete for at kunne tilbyde selskabets cirka 1200 medlemmer en bedre og mere professionel rådgivning på ejendomsområdet.

- Lejeloven er uhyre kompleks, og det er urimeligt at forvente, at den almindelige landmand skal kunne finde rundt i lovens mange komplicerede regler. Boliglejeloven er heller ikke skabt til lejemål på landet, men til boligkarreer i byerne, påpeger Henrik Danielsen, administrerende direktør i Patriotisk Selskab.

Medlemmer med mange lejemål
Medlemmerne i Patriotisk Selskab råder tilsammen over cirka 4800 lejemål, og for nogle af de store ejendomme handler det om mere end 100 lejemål, som skal passes og plejes for blandt andet at sikre en indtægt til vedligeholdelse af de mange ejendomme, hvoraf flere er fredede.

- Vi oplever et stigende behov hos vore medlemmer for professionel rådgivning på boligområdet, for også når det gælder udlejning, har finanskrisen skabt mere uro i form af flere dårlige betalere, siger Henrik Danielsen.

- Vi oplever sager, tilføjer han, hvor landmænd udelukkende på grund af ukendskab til den komplicerede lovgivning har fået nogle alvorlige drag over nakken ved domstolene. Sager som let kunne have været undgået, hvis landmændene havde fået den rigtige rådgivning.

Manglende organisering
Selvom medlemmerne i Patriotisk Selskab ofte har mange udlejningsejendomme, er det sjældent det vigtigste fokusområde for landmændene. De fokuserer først og fremmest på ejendommens primære drift. Derfor er der næsten ingen, som har tid og kræfter til at sætte sig ordentligt ind i de komplicerede regler og love på udlejningsområdet.

- Det er ikke kun de store ejendomme med mange traditionelle lejemål, som er omfattet af lejeloven. Det gælder også udlejning af tomme stalde – for eksempel til opbevaring af campingvogne, og det gælder udlejning af sommerhuse og sommerboliger. Det gælder også den unge landmand, som har købt naboejendommen og lejer hovedbygningen ud til sin driftsleder, fortæller Henrik Danielsen, som er glad for samarbejdet med Ejendomsforeningen Danmark, der er den største brancheorganisation på det private udlejningsmarked.

- Det er min vurdering, tilføjer han, at LLO – Lejernes Lands Organisation – har haft lige lovlig frit spil i nogle af de sager, vi har set, fordi landbruget tidligere har været uorganiseret på området.

Gratis lejedokumenter
Samarbejdet med Ejendomsforeningen Danmark betyder i praksis, at alle medlemmer i Patriotisk Selskab har gratis adgang til diverse lejedokumenter. Ejendomsforeningen Danmark sørger desuden for at opkvalificere Patriotisk Selskabs medarbejdere på området, så de kan yde professionel juridisk og faglig bistand i lejesager.

- Har medlemmerne brug for rådgivning i en konkret sag, foregår det på normale rådgivningsvilkår, fortæller Henrik Danielsen, som peger på, at de 4800 lejemål, som medlemmerne i Patriotisk Selskab råder over, giver politisk vægt og indflydelse via samarbejdet med Ejendomsforeningen Danmark, der som en høringsberettiget brancheorganisation sidder med i de rigtige udvalg i ministeriet og på de højere læreranstalter.

- Det er med til at sikre en vægtig stemme i kampen for en forenklet lejelov, siger Henrik Danielsen.

Samarbejdsaftalen mellem Patriotisk Selskab og Ejendomsforeningen Danmark blev indgået 1. september sidste år.

Aftalen betyder, at medlemmer af Patriotisk Selskab har adgang til ekspertviden og professionel rådgivning indenfor ejendomsbranchen. Det vil i praksis sige, at medlemmerne har adgang til gode råd og opdatering af regler indenfor den private boligret, erhvervslejeretten og ejerlejlighedsloven.

Aftalen betyder desuden, at Patriotisk Selskab ansætter en fuldtids jurist, som specielt skal tage sig af boligområdet.

Ejendomsforeningen Danmark er en erhvervsorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom i Danmark. Ejendomsforeningens vision er at arbejde for at frembringe og formidle viden om ejendomslovgivning, ejendomsøkonomi og professionel ejendomsadministration.

 

 

 

Læs også