Kampvalg til Landbrug & Fødevarer

VALGKAMP: Den erfarne mod den fungerende. Formandsposten til Landbrug & Fødevarer er i spil op til det ekstraordinære delegeretmøde den 24. maj, og valgkampen i gang.

Den 24. maj afholdes ekstraordinært delegeretmøde i Herning med valg af formand til primærbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer som eneste punkt på dagsordenen.

Der er to kandidater. Dels den fungerende formand, den hidtidige næstformand Niels Jørgen Pedersen, Thy. Dels udfordreren Martin Merrild, Struer.

I region Midtjylland bakker bestyrelsen for DLMØ op om Niels Jørgen Pedersen.

- Der er forskel på de to kandidaters stil. Jeg mener Niels Jørgen Pedersens stil er mere moderne, og det er min vurdering, at det er den stil, vi vil nå flest resultater med, siger formand for LMO og Landboforeningen Midtjylland, Steen Vindum.

Han understreger også, at Niels Jørgen Pedersen har gjort det godt som fungerende formand.

- Samtidig er Landbrug & Fødevarer stadig en ny organisation, der skal have arbejdsro i en sikker drift. Det får de med Niels Jørgen Pedersen som formand, siger Steen Vindum.

Han erkender, at der er forskel fra tidligere, hvor embedsmændene ikke var så fremtrædende udadtil, men han er ikke i tvivl om, at det stadig er formanden, der styrer og tager teten.

- Vi skal ikke så tvivl om den linje, der er lagt. Den bakker vi fuldt op om, siger Steen Vindum.

Moderne ledelsesstil
Også formanden for Holstebro-Struer Landboforening Kristian Gade bakker op om Niels Jørgen Pedersen.

- Han har bevist, at han gør arbejdet rigtigt godt. Han har en moderne ledelsesstil og er nok den bedste mand til at samle Landbrug & Fødevarer, siger Kristian Gade og tilføjer, at Niels Jørgen Pedersen også er den, der bedst kan videreføre den nye fortælling, der er et vigtigt element i den nye imagekampagne.

Venter med stillingtagen
Formanden for Agri Nord Carl Chr. Pedersen har stor respekt for det arbejde Niels Jørgen Pedersen har udført som fungerende formand i Landbrug & Fødevarer.

Men han hilser med glæde, at der er flere kandidater til formandsposten. Han vil vente med at afgøre, hvem han vil pege på, til han har hørt begge kandidater i valgkampen.

Erfaring
Martin Merrild selv fortæller, at han ingen intentioner har om at drage tvivl om Niels Jørgen Pedersens kvalifikationer. En modkandidat han betragter som dygtig. Der er dog forskel på de to.

- Forskellen på os er, at jeg har været med længere. Jeg har mere erfaring. Jeg har et meget bredere politisk erfaringsgrundlag, end Niels Jørgen har, siger Martin Merrild.

- Og det er jo heller ikke sådan, at jeg stiller op for at sende Niels Jørgen ud. Jeg stiller op med den forhåbning, at jeg selvfølgelig kan vinde, og at vi så bliver to, der bagefter skal arbejde sammen. Jeg vil i de næste uger bestræbe mig rigtig meget på, at debatten kommer til at foregå i en god tone, siger Martin Merrild.

Spil om viseformandsposten
Hvis Martin Merrild vinder formandsvalget fortsætter Niels Jørgen Pedersen som viceformand.

Hvis Niels Jørgen Pedersen vinder formandsvalget, skal der vælges en ny viceformand.

Kandidater til viceformandsposten er Henrik Frandsen, Sønderjysk Landboforening, Asger Christensen, Kolding Herreds Landbrugsforening og Finn Pedersen, Østjysk Landboforening.

Læs også