Forslag om sprøjtefrie beskyttelszoner om vandboringer forkastet

Et beslutningsforslag fra oppositionen om sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring vandboringer blev i går forkastet i Folketinget.

Det blev i går i Folketinget besluttet at forkaste en samlet oppositions beslutningsforslag om at få indført sprøjtefrie beskyttelseszoner omkring alle vandboringer, der tilhører almene vandforsyninger. I disse zoner skulle det være forbudt at anvende pesticider.

Stemmetallet lød på 52 for og 59 i mod.

Socialdemokraterne, SF, De Radikale, Enhedslisten og løsgængeren Christian H. Hansen stemte alle for, mens Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte imod.

Strid om tal
Op til afstemningen kørte historien om pesticider i drikkevandet og lukkede vandboringer igen i flere medier i går. Altinget.dk skrev blandt andet, at der er stor uenighed om antallet af lukkede vandboringer.  

Både Miljøstyrelsen og GEUS registrerer ellers vandboringerne, men begge registreringer er mangelfulde, og derfor når de frem til helt forskellige resultater.

Miljøminister Karen Ellemann (V) lænede sig under førstebehandlingen af forslaget i marts op ad Miljøstyrelsens tal, som viser, at der i perioden fra 1988 til 2008 er lukket 549 boringer på grund af pesticider. Det giver i gennemsnit 26 lukkede boringer om året.

Oppositionen derimod støtter sig til tal fra GEUS og hævder, at tallet er langt højere. I forslaget skriver partierne således, at »siden 1997 har de danske vandværker gennemsnitligt lukket to drikkevandsboringer om ugen på grund af forurening med sprøjtegifte.« Altså over 100 lukkede boringer om året. 

Læs også