Nationalpark ind i sidste fase

POLITISK BEHANDLING: Styregruppen skal nu behandle de godt 700 høringssvar, hvorefter nationalparkprojektet overgår til den politiske behandling i de fem undersøgelseskommuner.

Den offentlige høring er slut, og det er nu op til styregruppen og kommunalbestyrelserne i de fem undersøgelseskommuner, om det sydfynske nationalparkprojekt skal slutte her eller videreføres og sendes til endelig godkendelse hos den ansvarlige minister, som er miljøministeren.

Høringsfasen sluttede i torsdags, og nationalparksekretariatet i Svendborg har modtaget cirka 700 høringssvar fra private, foreninger, organisationer, firmaer og institutioner. De vil i løbet af denne uge blive offentliggjort på sekretariatets hjemmeside, så alle kan gå ind og læse de uredigerede høringssvar.

Landbrug Fyn var med, da Foreningen for Nationalpark-skeptikere i torsdags afleverede deres høringssvar, og her appellerede formanden, Bent Juul Sørensen, om, at man ikke – som det tidligere er sket i undersøgelsesfasen – også ændrer spillereglerne undervejs i slutprocessen.

- Nu håber vi, at der køres efter spillereglerne. Nu er det styregruppen, der skal træde sammen og evaluere projektet og høringssvarene, og så skal man aflevere et klart høringssvar til kommunalbestyrelserne i de fem undersøgelseskommuner, sagde Bent Juul Sørensen, der samtidig med foreningens høringssvar afleverede navnene på mellem 3500-4000 personer i undersøgelsesområdet, som har tilkendegivet, at de ikke ønsker en nationalpark.

Ingen bred lokal opbakning
Det eneste sted i undersøgelsesområdet, hvor der er foretaget en vejledende afstemning om nationalparkprojektet, er Helnæs, hvor 90 procent af de stemmeberettigede i marts 2010 sagde klart nej til nationalparken, idet 150 borgere sagde nej, 15 sagde ja, mens 9 stemmer var blanke eller ugyldige.

Politikerne i Assens Kommune noterede sig modstanden, men tilkendegav, at de ville vente og se, hvad Helnæs-beboerne mente, når der forelå en færdig plan for nationalparken. Derfor har den lokale arbejdsgruppe, som stod bag den første afstemning, afholdt en ny afstemning blandt alle fastboende på Helnæs. Resultatet svarer stort set til den tidligere afstemning, idet 148 fortsat siger nej til nationalparken, 17 siger ja, mens 11 stemmer var blanke eller ugyldige.

Der er med andre ord ikke »bred lokal opbakning« til nationalparkprojektet, sådan som der står i nationalparkloven, at der skal være for at etablere en nationalpark, og landbrugets repræsentant i styregruppen, Christian N.B. Ulrich, som også er medlem af skeptikerforeningen, vil da også henvise til den manglende folkelige opbakning, hvis politikerne i de fem undersøgelseskommuner ser bort fra den markante modstand, som har vist sig undervejs i undersøgelsesfasen. 80-90 procent har lodsejerne i området har ligesom Helnæs-borgerne sagt nej til projektet.

- Hvis politikerne beslutter at etablere en nationalpark, vil vi henvende os til Folketinget og gøre opmærksom på, at der ikke er den brede, folkelige opbakning bag projektet, som der i nationalparklovgivningen er lagt op til, at der skal være, siger Christian N.B. Ulrich.

 
  

 

Læs også