Djursland tabte to millioner på renteswap

REGNSKAB: Opsigelse af rentswap og underskud i Byggeri & Teknik gav sidste år Djursland Landboforening et underskud på 3,1 millioner kroner.

Der var røde tal i luften ved forrige uges generalforsamling i Djursland Landboforening. Således måtte ledelsen fremlægge et 2010-regnskab med et minus på 3,1 millioner kroner. Alene 2,1 millioner kroner er tabt på en renteswap.

En ikke enig bestyrelse vedtog i forbindelse med et DLR-lån på kontorbyggeriet i Følle i 2008 at indgå en renteswap mellem euro og schweizerfranc. Men blot få dage efter kollapsede verdensøkonomien, og efter en periode indså bestyrelsen, at tabet udviklede sig truende for foreningens egenkapital, og derfor besluttedes det den 26. juni sidste år at gå ud af swappen med et bruttotab på 2.145.000 kroner til følge.

- Vi har naturligvis taget ved lære af udfaldet af denne sag og er ydmyge over det tab, som swappen har påført landboforeningen og dermed os medlemmer, understregede Hans Gæmelke i sin beretning.

Selve driften gav i 2010 et minus på 154.000 kroner, og dertil er bogført et samlet underskud på 804.000 kroner gennem de to seneste år i Byggeri & Teknik I/S, som landboforeningen med virkning fra årets udgang træder ud af.

Træls sag
Godsejer Peter Helles udtrykte efterfølgende bekymring over underskuddet i byggerådgivningen, da han har en stor verserende sag kørende efter stormskade på Rosenholm Slot.

Han kunne således fortælle, at Byggeri & Teknik projekterede renoveringen af to store lader på godset lige nord for Hornslet, men at den ene efterfølgende væltede ved en storm i 2009, og at hans forsikringsselskab nu heller ikke vil stormskadeforsikre den anden renoverede lade.

- Jeg har nu brugt 900.000 kroner til uvildigt rådgivningsfirma og risikerer et tab på otte millioner kroner. Jeg indgik en aftale med Byggeri & Teknik om ansvaret og dermed betalingen for nogle af omkostninger, alt efter rapporten fra rådgivningsfirmaet. Den aftale er landboforeningen nu løbet fra, og det støder mig, fastslog godsejeren.

I sit svar kaldte chefen for Byggeri & Teknik, Flemming Hedegaard, det for en meget træls sag, som desværre har trukket i langdrag.

  

Embedsmandsdiktatur
Ellers var de frustrationerne over rammevilkårene for landbruget, som prægede årets generalforsamling i Djursland Landboforening. Formanden Hans Gæmelke fandt det således dybt foruroligende, at mange politikere slet ikke ved, hvad de lovgiver om, og ikke har det nødvendig mod til at sige fra overfor deres embedsmænd. Han så derfor det bedre for demokratiet, at embedsmændene var på valg på lige fod med politikerne.   

Selv om han brugte ordet embedsmandsdiktatur om den dyne, erhvervet kæmper imod, så havde han ingen planer om at sætte sig på traktoren til Christiansborg.

 - Jeg mener, traktordemonstrationer har en dårlig signalværdi overfor befolkningen og politikerne i særdeleshed. Tænk bare, hvordan store flotte fire-hjulstrukne traktorer med utilfredse landmænd står i skarp kontrast på tv-skærmen til de nøgne børn fra landene i Nordamerika, hvor befolkningerne kæmper for demokrati. Så mener jeg, at vor »nye fortælling« eller måske små happenings virker bedre, påpegede formanden.

Klapsalver
Hos flere af de ikke mindre end 190 fremmødte ud af foreningens 760 medlemmer var frustrationen over Grøn Vækst og vandplaner ikke til at tage fejl af.

- Vi skal hele tiden gå et skridt baglæns og tage tæskene. Derfor er det godt, at vi har fået Bæredygtigt Landbrug til at gøre vrøvl, sagde Benny Kirkebække Christensen, Allingåbro.

Både han, Børge Rasmussen, Jørgen Blach og flere andre fik klapsalver for at bakke op om traktordemonstrationer for at skabe lydhørhed.

- Vognmændene har blokeret med deres lastbiler, så jeg mener også, det er i orden, at vi viser vor utilfredshed, slog Jørgen Blach fra Trustrup fast.

Faglige argumenter
Også Landbrug & Fødevarers fungerende formand, Niels Jørgen Pedersen, som på vej hjem til Thy fra en lang dag på Axelborg kiggede indenfor ved generalforsamlingen i Hornslet Hallerne, forstår frustrationerne, men finder det vigtigere at bruge faglige argumenter frem for traktordemonstrationer.

- Politikerne kan bare ikke give landbruget noget, lige efter 500 traktorer har været rundt i hovedstaden, understregede han, da han tog ordet for at redegøre om landbrugets aktuelle situation.

- Jovist, situationen er alvorlig. Vi tjener for lidt, og målet i Grønt Vækst er helt klart, at vi ikke rammes på bundlinien. Ellers skal der vanke erstatning.

Ved valghandlingen ved generalforsamlingen blev Hans Gæmelke valgt for en ny periode som formand for Djursland Landboforening. Også bestyrelsesmedlemmerne Henning Revsbech, Jørgen Ivar Mikkelsen og Mogens Høeg Hørning blev genvalgt uden modkandidater for endnu en periode.

Læs også