Midtfynsk generationsskifte

Kendt landbrugsfirma ved Kværndrup har fået ny ejer men fortsætter i øvrigt stort set som hidtil.

Firmaet T.A. Landbrugsartikler, Bagvej 2, Kværndrup, som blev startet i 1992 af Toke Andersen (52), har netop foretaget et generationsskifte, idet virksomheden pr. 1. marts er overtaget af den 31-årige Steffen Quarfot.

Samtidig er navnet ændret til T.A. Landbrug ApS, der også inkluderer firmaet T.A. Varmeanlæg. Toke Andersen ejer fortsat bygningerne, som T.A. Landbrug ApS lejer sig ind i.

Toke Andersen fortsætter som leder af det praktiske arbejde i virksomheden, mens Steffen Quarfot, der tillige driver et andet firma, i det daglige vil stå for kontorholdet, så Toke Andersens hustru, Marianne, kan blive frigjort fra arbejdet i firmaet.

Varmeanlæg
Opgaverne omfatter primært reparation og vedligehold af landbrugsmaskiner og hydraulikudstyr samt salg af alt til landbrug, især sliddele. Desuden løses mange specialopgaver.

Et vigtigt område, som ingen andre rigtigt har fået »tag« på, er opsætning af varmeanlæg til opvarmning af malkegrave, karruseller og robotanlæg.

- Vi etablerede det første varmeanlæg i en malkestald i 2002, fortæller Toke Andersen. Siden har vi lavet ca. 65 anlæg over hele landet, heraf 27-28 på Fyn. Hjertet i anlægget er et oliefyr og en kraftig blæser, som via rør fordeler varmen i malkegraven, så der sikres et varmt og tørt arbejdsklima.

Aktiv økonom
Steffen Quarfot blev agrarøkonom i 2002. Han har altid haft en forkærlighed for tal og var indtil slutningen af 2008 i fem år ansat i Sydbank.

- Men jeg ville gerne ud at »lave noget«, fortæller han. Derfor startede jeg som selvstændig og lejede mig selv ud, for eksempel til en kvægbesætning eller en maskinstation. Nogle gange har jeg også været med til at forberede møder med bank, revisor m.m.

- Toke og jeg har kendt hinanden i syv-otte år. Blandt andet har jeg tidligere arbejdet på en gård i nærheden og er kommet her som kunde. Og da jeg for et års tid siden tilkendegav, at jeg havde lyst til at lave noget mere, mente Toke, at jeg kunne være en potentiel køber af virksomheden.

Løse kundernes problemer
- Vi har haft 19 gode år her, understreger Toke Andersen. Vi står med en bygningsmasse og en stak kunder, men jeg har i et par år følt, at vi burde gøre et eller andet. Jeg følte ikke, at vi havde alderen til at investere meget, og jeg ville gerne have en ung mand ind, som kunne føre firmaet videre.

- I september/oktober tog vi tanken om et generationsskifte op igen. Resultatet blev, at Steffen købte virksomheden pr. 1. marts, og jeg fortsætter som ansat.

- Vi har ca. 70 procent af omegnens store kvægbesætninger som kunder, og også mange svinebrug. Til gengæld skal vi også være der, når de har brug for os, for eksempel hvis en fuldfodervogn strejker, en hydraulikslange springer, eller et udmugningsanlæg går i stykker.

Visioner
- Vi laver stort set alt, men vi siger fra over for en moderne traktor, og vi servicerer ikke malkeanlæg, siger Toke Andersen. Vores område er primært de ting, der bliver slidt i hverdagen. I øvrigt forventer vi, at der vil blive større efterspørgsel efter varmeanlæg – både for at give bedre forhold for medarbejderne og for at holde anlæggene frostfri i de moderne åbne stalde.

Toke Andersen og Steffen Quarfot er enige om, at T.A. Landbrug er en god og sund forretning, og at finanskrisen ikke har givet mindre at lave – tværtimod. Og de har en fælles vision om, at virksomheden skal fortsætte og gerne vokse, så der er plads til dem begge – og til medarbejdere, hvoraf der p.t. er to, som har været ansat i henholdsvis otte og ti år.

Læs også