Teleskoplæssere kræver certifikat

Nye certifikatregler for anvendelse af teleskoplæssere, og Arbejdstilsynet tjekker certifikater ved besøg.

Kursusprogrammet ved AMU-Fyn i Tietgenbyen ved Odense afdækker blandt deres mange aktiviteter behovet for certifikater til arbejdet med teleskoplæssere.

Som faglærer konstaterer Carl Erik Nielsen, at der blandt kursisterne har været flere, som har registreret opmærksomhed fra Arbejdstilsynet, når de siden årsskiftet har aflagt besøg på landbrugsbedrifter for at kontrollere sikkerheden.

- Der er en vis rytme for kurserne, der er planlagt frem til sommeren. Kursus til teleskoplæssercertifikat er af fem dages varighed, og dette er en forudsætning for et supplerende kursus på tre dage til krancertifikat, forklarer Carl Erik Nielsen.

Han medgiver, at det er en omkostning for landbruget, men landmænd er gode til at handle, så hvorfor ikke investere i egen og medhjælpernes sikkerhed, når det tilmed er et lovkrav for brugen af maskinerne.

Uopmærksom på kravet
Efter at have kørt med teleskoplæsser gennem en del år blev Claus Quist Madsen, Refsvindinge, opmærksom på, at der var sikkerhedskrav for kørslen.

- Jeg driver Madsens have- og graveservice som selvstændigt firma, og her sker det, at jeg låner en teleskoplæsser til arbejdet. Samtidig er jeg ofte medhjælper på et kvægbrug i Gislev, og her gjorde landmanden mig opmærksom på, at der skulle et kursus til at få certifikat, fortæller Claus Quist.

- Kvægbonden havde selv været på kursus, og det var efter, at Arbejdstilsynet havde været forbi og konstateret manglen. De gav en vis tid til at få det bragt i orden, så nu har vi begge været af sted, siger Claus Quist og han bekræfter, at kursus absolut giver mere forståelse for sikkerhedsregler, men også positivt med øvelserne under kursus.

Tilsvarende lyder det fra Kim Andersen, selvstændig entreprenør i Egebjerg, som lige nu er på 14 dages kursus til Kran B (25 ton) og forinden har været på såvel fem som tre dages kursus.

- Det er afgørende at have styr på certifikaterne. Uanset vores daglige, praktiske erfaring, så lærer vi nyt om sikkerhed af gode undervisere, og ikke at forglemme er certifikatet et krav, som kan have betydning for dækning ved uheld, fremhæver Kim Andersen.

Hvad er en teleskoplæsser?
Carl Erik Nielsen benytter kontakten til at omtale, at der den 15. August 2010 trådte nye regler i kraft for anvendelse af teleskoplæssere. Arbejdstilsynet udsendte en ny bekendtgørelse, der præciserer nogle krav, der skal være opfyldt for anvendelse af teleskoplæsere, kraner og hejsemidler samt gaffeltrucks og gaffelstablere.

Hvad er en teleskoplæsser? En teleskoplæsser er defineret som et motorredskab, der har mekanisk løft af en byrde for enden af en udskydelig arm. Brugere af teleskoplæssere må kun anvende disse, hvis de er i besiddelse af gyldigt førercertifikat, når teleskoplæsseren er forsynet med gafler, eller den anvendes som kran. For begge gælder kravet, hvis der kan løftes over en meter.

- Anvendelse af gafler på teleskoplæsseren kræver således oftest certifikat. Gafler er et redskab, der stikkes ind under gods, der således hviler på gaflerne. Det certifikat, der kræves til anvendelse af gafler, er enten et Teleskoplæssercertifikat A eller et Truckcertifikat B, forklarer Carl Erik Nielsen.

Teleskoplæsser som kran
Faglæreren tilføjer, at tidligere gav krancertifikater ret til at føre teleskoplæsser med gafler, men ikke mere.

- Hvis teleskoplæsseren anvendes som kran, det vil sige byrden hænger under maskinen, skal føreren være i besiddelse af et krancertifikat. For god ordens skyld nævnes det af Carl Erik Nielsen, at en kran er defineret som et hejsemiddel, der kan løfte en byrde frithængende og som har mindst én mekanisk bevægelse ud over hejse og firebevægelsen.

Det certifikat, der kræves ved anvendelse af en teleskoplæsser som kran, er enten et Teleskoplæssercertifikat B, et Kran D eller et Kran E. Er man i besiddelse af et Krancertifikat B taget før den første januar år 2000 kan dette også anvendes; men ikke hvis det er taget senere end årtusindskiftet.

Bestemte forudsætninger
Ønsker man at tage et Teleskoplæssercertifikat B, skal man have taget et Teleskoplæssercertifikat A. Truckcertifikat B giver således ikke adgang.

- Undtaget fra krancertifikatkravet er entreprenørmaskiner, der bruges som kran i forbindelse med maskinens normale arbejdsopgaver. Dette forudsætter dog, at der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes, og at byrden ikke løftes mere end cirka en meter over terræn samt at maskinen efterses og vedligeholdes og at brugs- og vedligeholdelsesvejledninger er på maskinen, forklarer Carl Erik Nielsen.

Sammen med kollegerne er han til rådighed for drøftelse af de gældende sikkerhedskrav til certifikater og maskinernes lovpligtige eftersyn, som heller ikke må glemmes.

Læs også