Rekordernes år

PELSDYR: Der blev sat rekorder på mange måder for pelsdyravlerne i Nordjylland sidste år. Både positive og negative.

Nordjyllands Pelsdyravlerforening (NP) tæller nu 564 medlemmer. Det er et fald på syv procent siden sidste år. En meget stor del af avlerne var mødt op til generalforsamling i Aabybro, hvor formand Karsten Beltoft Jørgensen aflagde beretning.

Der blev sat flere rekorder i pelsåret. I løbet af de fem aktioner, der blev holdt i 2009 til 2010, nåede antallet af solgte skind over 20 millioner. Omsætningen på en enkelt aktion nåede op på over de to milliarder kroner, og gennemsnitsprisen på danske minkskind nåede et højdepunkt på 336 kroner. Samtidig rundede den samlede omsætning i auktionshuset i Glostrup syv milliarder kroner. Salget går primært til Kina, men også Rusland, Korea og Japan viser gode takter, glædede formanden sig over.

- Det kan være svært at få hænderne ned oven på en sådan sæson, bemærkede formanden.

Men der var også nok at være betænkelig over. Det gjaldt ifølge formandens beretning både kontrolstaten Danmark og plasmacytose situationen.

Kontrolstaten Danmark
I omkring 10 år har pelsdyravlerne vidst, at der vil komme nye burkrav til minkfarme. Derfor har mange pelsdyravlere allerede for flere år siden søgt om udvidelser af deres farme, men de har stadig ikke fået det endelige svar, fortalte Karsten Beltoft Jørgensen.

Økologisk Råd har påklaget stort set alle minkansøgninger, og nu trækker sagsbehandlingen så langt tid ud, at de nødvendige udvidelser ikke kan blive udført, inden det nye burkrav skal opfyldes. Og samtidig er de miljøkrav, der var gældende, da ansøgningerne blev lavet, ændret op til flere gange siden.

- Det siger lidt om, hvor hurtigt det går med dårligere rammebetingelser for vores erhverv og for det samlede landbrug, selvom den mangeårige nedgang i landbrugets miljøbelastning fortsætter, sagde formanden og påpegede, at selv om landbrugsproduktionen stiger, så forurener landbruget mindre og mindre.

De nyeste tal fra Danmarks Miljøundersøgelse viser således, at kvælstofoverskuddet er faldet med 56 procent siden 1985. Det er mere end en halvering.

Pelsdyravlerne har i beretningsåret haft ekstra kontrolbesøg. Her har kontrollanterne kun fundet det, der svarer til én syg mink ud af 53.000.

- Det ligger langt bedre end andre husdyr. Det kan vi være stolte af, sagde formanden, men beklagede, at det er gået knap så godt med de tekniske og administrative regler, for der er erhvervet kommet ud med et resultat, hvor halvdelen af rapporterne er behæftet med anmærkninger.

Eksklusion
- Vi vil hellere bruge tiden på dyrene end på at registrere i logbøger, sagde formanden, men påpegede, at resultatet skal forbedres i 2011.

Han varslede, at de avlere, der ikke blev bedre til regelefterlevelse efter besøg af konsulent og flere henstillinger, fremover vil kunne blive ekskluderet af Dansk Pelsdyravlerforening.

- Eksklusionen er et nyt værktøj, som vi i hovedbestyrelsen har set os nødsaget til at tage i brug. Det er et skrapt middel, men det er vores klare vurdering, at situationen er så alvorlig, at det er nødvendigt. Vi har samtidig lagt vægt på, at man skal kunne komme tilbage i folden, når tingene er bragt i orden, understregede formanden og tilføjede, at kommende krav om uddannelse af både avlere, kommende avlere og medarbejdere samt krav om sundhedsrådgivningsaftalen er udsprunget af kontrolresultaterne.

Plasmacytosen breder sig
Også plasmacytose-situationen gav rekord. Men af den negative slags. Sygdommen har spredt sig, så det halve af Jylland nu er i risikozone. Sygdommen er således påvist både i Randers, Ulfborg, Lemvig, Thy, Aars og Hadsund udover bekæmpelseszonen i Vendsyssel. 118 farme er i alt blevet tilbudt saneringshjælp.

Sammenlagt er der sendt saneringsaftaler for cirka 220.000 avlsdyr, og indtil beretningsdagen havde i alt 72 farme nedpelset omkring 140.000 avlstæver.

Men ikke alle har valgt at indgå i en saneringsaftale.

- Der er i år 25 avlere, der har valgt at fortsætte med plasmacytosemink på farmen. Det er det højeste antal i mange år, så vi står formentlig over for det værste plasmacytose-smittepres på vores farme i 2011, sagde formanden således.

Men han beklagede den beslutning, der blev taget for fire år siden i Dansk Pelsdyravlerforening, hvorefter puljedyr forsvandt, og rengøringshjælpen nedtrappet, så der i år ingen hjælp er til dyr og rengøring på de berørte farme.

Nye forslag
- I NP’s bestyrelse mener vi, at plasmacytose-situationen er så alvorlig, at vi er nødsaget til at få vores fælles forening tilbage på sporet og tage ansvar, sagde formanden og fortsatte:

- Vi har derfor besluttet, at vi vil forsøge at få stemningen vendt fra, at det er en gave foreningen giver til den pågældende avler, til at det er avleren, der giver en gave til de resterende avlere ved at gå ud og sanere sin farm for at nedbringe eller fjerne smittepresset.

Nordjyllands Pelsdyravlerforening går nu videre med forslag om en fornyet indsats i sygdomsbekæmpelsen fra Dansk Pelsdyravlerforening med forslag om hjælp til rengøring, rådgivning, puljedyr og forskning.

På generalforsamlingen var et udtrykt ønske om at øge forskningen blandt andet i arvelighed og resistens via en DNA forskning.

Frustrationen over sygdomssituationen var meget tydelig på generalforsamlingen. Der mangler blandt andet svar på mange spørgsmål, mener mange avlere. Og der blev efterlyst svar fra de mange spørgeskemaer, der har været ude i forbindelse med kampagnen Nej tak til plasmacytose. Men her er ingen fællesnævner, understregede formanden.

- Det er særdeles omkostningstungt at sanere år efter år. Derfor går vi nu videre til hovedbestyrelse og generalforsamling med nye forslag til reglesæt for sygdomsbekæmpelsen, understregede den nordjyske formand.

Formanden for Dansk Pelsdyravlerforening Kaj Kristensen, der har varslet sin afgang til april, fik på den nordjyske generalforsamling stor tak for sin indsats gennem 33 år i pelsdyravlens tjeneste.

Efter generalforsamlingen fortalte Patrizia Venturelli Christensen, der er marketing director for Kopenhagen Studio, der er marketingsafdelingen for Kopenhagen Fur, om markedsføringen af pels til både mode og indretning og om kontakten til verdens førende designere. Også kongehuset er der god kontakt til. Blandt andet har de nye tvillinger fået pelskøreposer i gave.

Læs også