Flot fremgang i fynsk landbrug

Der sket markante forbedringer af indtjeningen hos de fynske husdyrbrug i det forgangne år, viser de første opgjorte regnskaber hos Centrovice.

Indtjeningen på kvæg- og svinebedrifter på Fyn er blevet væsentlig bedre i 2010 end den var i 2009. Det viser foreløbige regnskaber for 2010, som Centrovice har opgjort.

Det kan således konstateres, at de fynske kvægbrugere har forbedret deres indtjening med ikke mindre end 1.302.870 kroner, således at de nu igen opnår positive økonomiske resultater på bundlinjen. Tilsvarende har svinebedrifterne på Fyn opnået en indtjeningsfremgang fra 2009 til 2010 på ikke mindre end 1.492.156 kroner. Dermed er der igen, også i denne driftsgren, sorte tal på bundlinjen.

- Fremgangen i kvægbruget skyldes i særdeleshed en markant bedre afregningspris på mælk, og for svinebrugene også bedre afregningspriser på både svin og planteprodukter, og generelt positive konjunkturer på besætningen. Endelig har de i begge driftsgrene iværksat forskellige tiltag, som også har haft effekt på den enkelte bedrift, påpeger udviklingschef Kristian Hedeager Nielsen, Centrovice.

100.000 kroner mere end landsgennemsnittet
Men til gengæld er egenkapitalen trods den pæne indtjeningsfremgang blevet reduceret med henholdsvis 1.439.260 kroner og 1.101.141 kroner hos kvæg- og svinebedrifterne, som det fremgår af oversigterne.

De foreløbige regnskabsresultater viser endvidere, at fynske husdyrproducenter set i forhold til kollegerne på landsplan har formået at tjene ca. 100.000 kroner mere på bundlinjen. Og det på trods af, at de fynske kvægbrugere har et mindre produktionsgrundlag på gennemsnitligt 23 årskøer og 44 hektar mindre end på landsplan. Hos svineproducenterne har fynboerne 63 flere søer, men producerede 921 færre slagtesvin og havde stort set det samme jordtilliggende som kollegerne i de øvrige landsdele.

Kristian Hedeager Nielsen understreger, at regnskabsresultaterne er foreløbige, og datagrundlaget er beskedent, men tendensen er der ikke tvivl om.

- Indtjeningen i landbruget er blevet væsentlig forbedret i 2010, og fynske landmænd gør det på indtjeningssiden bedre end deres kollegaer på landsplan, siger han og påpeger, at regnskabsresultaterne også viser, at det gør en forskel at holde fokus, så derfor er det også vigtigt i det kommende år at holde fokus på, at der bliver vækst på bundlinjen.

  

  

Læs også