Udsigt til drastisk fald i antallet af EU-landmænd

I 2020 vil der være 4,5 millioner færre landmænd i Europa, hedder det i en betænkning fremlagt for EU-parlamentets samling i Strassburg i denne uge.  

Mens YJ lånene igen er til debat i Danmark synes EU-parlamentet at nære betænkeligheder ved rekruttering af unge til erhvervet på europæisk plan.

Derfor hilser CEJA (European Council of Young Farmers) det velkomment, at EU-parlamentet nu har vedtaget betænkningen om fødevaresikkerhed ved plenarforsamlingen i Strasbourg, hvori der er udtrykt betænkeligheder ved den demografiske struktur i det europæiske landbrugserhverv.

I rapporten »Anerkendelse af landbruget som en strategisk sektor i relation til fødevaresikkerhed« påpeges vigtigheden af den rolle, unge landmænd vil spille i den fremtidige fælles landbrugspolitik. I rapporten opfordres til en fjernelse af alle administrative begrænsninger, der kan være årsag til at unge ikke gør landbrug til deres levevej.

Strategisk prioritering
CEJAs formand, hollænderen Joris Baecke, siger efter afstemningen, at CEJA glæder sig over, at rapporten anerkender det presserende problem med generationsskifte og færre unge i landbrugserhvervet.

- For at holde landbrugserhvervet intakt, skal den unge generation betragtes som en strategisk prioritering i den fælles landbrugspolitik efter 2013. I rapporten erkendes, at 4,5 millioner landmænd risikerer at have forladt erhvervet inden 2020, hvis der ikke gøres noget, lyder det fra de unge europæiske landmænds formand, der hævder, at den nuværende kurs er en demografisk bombe i hele landbrugssektoren. 

I rapporten peges på en række foranstaltninger til gavn for unge landmænd i form af subsidierede renter og andre begunstigelser ved etablering som er gennemført i medlemsstaternes landdistrikter.

I efteråret fremsendte CEJA (European Council of Young Farmers) sit forslag til en fremskyndelse af generationsskiftet i europæisk landbrug. Heri hed det blandt andet:

Den demografiske situation i landbrugssektoren i Europa bør give beslutningstgerne stor bekymringer. Mens der i hele EU som gennemsnit kun er syv procent af landmændene, der er under 35 år gamle, er situationen langt mere dramatisk i nogle medlemsstater.

Uden en stærk og ambitiøs plan for støtte til generationsskifte, er der risiko for at EU vil blive ramt af vanskeligheder med at opnå tilstrækkelig sikkerhed for fødevareforsyning, territorial balance og vitalitet i landdistrikterne. CEJA anmoder derfor beslutningstagerne om at indføre en kombination af foranstaltninger for unge landmænd under både søjle I og søjle II i den fælles landbrugspolitik.

Læs også